Dubblering av besöksnäringen till 2030 – möjligheter och utmaningar för IT-industrin

Göteborg & Co

Mässans gata, Göteborg, Sverige

fredag 29 maj 2020

07:30 - 09:00

Peter Grönberg, VD på Göteborg & Co, berättar om hur arbetet med smart turism innebär en plattform för ökad digitalisering inom stadens och regionens besöksnäring.
Great

Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Bolaget leder och driver utvecklingen av Göteborg som hållbar destination i bred samverkan, så att alla som lever här gynnas av en växande besöksnäring. Under 2020 är Göteborg utnämnt av EU-kommissionen till ”European Capital of Smart Tourism 2020”, där digitalisering ingår som en dimension. Turistsektorn är EU:s tredje största socioekonomiska verksamhet och har en avgörande roll i att bidra till tillväxt och jobb.

Kaffe & macka serveras från 07.30.

Välkommen!

GREAT är regionens klusterorganisation för bredband och connectivitet, Business Region Göteborg är en av grundarna.

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend