Innovationslabb Large: Levande stad med cirkulär ekonomi och delningstjänster

A Working Lab

Akademiska hus, Svens Hultins plats 5

tisdag 22 september - 23 september 2020

13:00 - 16:30

Nu sätter vi fart på hållbarhetsarbetet med ett innovationslabb kring hur vi kan förbättra infrastrukturen för att minimera mängden avfall, möjliggöra reparationer och erbjuda delningsalternativ för underutnyttjade resurser som prylar och ytor.
Tre personer tittar på en anslagstavla med post-it-lappar

Cirkulär ekonomi och delningsekonomi har vuxit fram under senare år och ses nu som naturliga steg mot en hållbar tillväxt. Det finns enstaka goda exempel, men nästa steg är att skala upp infrastrukturen för cirkulära ytor* och delningstjänster på både stadsdelstorg och i centrala affärslägen i Göteborg. I detta arbete är stadens fastighetsägare och affärsidkare nyckelaktörer. Alltfler efterfrågar dessutom ett levande gatuplan med ett blandat utbud och här kan delningsekonomin bidra.

För att lyckas behöver vi involvera en bredd av kompetenser. Därför söker vi dig som arbetar inom akademin, i näringslivet, den offentliga sektorn eller civilsamhället och är intresserad av stadsutveckling och hållbar konsumtion och som vill vara med och påverka utvecklingen.

För mer information om våra Innovationslabb – klicka här

För mer information kontakta Azadeh.Kazemi@businessregion.se

Plats: A Working Lab, Akademiska hus, Svens Hultins plats 5
Dag 1: 22 september, kl. 13:00-16:30
Dag 2: 23 september, kl. 09:00-16:30
Antal platser: 25
OBS: Eftersom vi bjuder på mat har vi satt en no show-avgift på 280 kr för de som anmält sig, men inte dyker upp.
Covid-19: Vi avser följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller avstånd med mera.

Arrangörer:
Business Region Göteborg tillsammans med Konsument- och medborgarservice, Göteborgs Stad. Innovationslabbet ingår även som en del av testbädden Sharing City Göteborg och den nationella satsningen Sharing Cities Sweden.

Workshopen syftar till att inspirera och driva utvecklingen mot FN:s globala mål när det gäller: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8); Hållbara städer och samhällen (11) och Hållbar konsumtion och produktion (12).

FN:s globala mål 8, 11 och 12

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend