Article image
Insikt 2018

Betyget på företagsklimatet backar i Göteborg – men flera kommuner i regionen höjer sig

Efter flera år av ständigt höjda betyg på kommunernas service till företagen går nu det samlade betyget för Göteborgsregionen tillbaka. Det visar SKL:s senaste Insiktsmätning.

Main content

3 366 företag i Göteborgsregionen har gett sina synpunkter på kommunernas service till näringslivet i den senaste Insiktmätningen. Syftet är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden. Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet med att förbättra servicen och därmed gagna företagsklimatet i de tretton regionkommunerna.

Insikt 2018 är den sjunde undersökningen som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genomfört över hela landet tillsammans med Business Region Göteborg och Stockholm Business Alliance. Sedan den första mätningen 2008 har kundnöjdheten i Göteborgsregionens tretton kommuner ökat för varje mätning, från ett Nöjd Kund-Index (NKI) på 62 år 2008 till 69 i Insikt 2017, en siffra som tangerar den övre gränsen för godkänt som SKL har satt upp. 

Nu backar emellertid det sammanvägda betyget för hela Göteborgsregionen ett skalsteg till 68, vilket är en effekt av att Göteborgs Stad, som väger tungt i sammanräkningen, backar två skalsteg från 69 till 67. Även de två prioriterade serviceområdena bemötande och effektivitet faller tillbaka med två respektive tre skalsteg i Göteborgs Stad.

"Ingen rolig siffra att förmedla"

– Jag hade nästan förväntat mig att den här dippen skulle kommit redan förra året. Förvaltningarna jobbar med frågan men den exceptionella utvecklingen som Göteborg genomgått de senaste åren gör att de får svårt att hinna med, något som påverkar servicen. Men det är ändå tråkigt att konstatera att indexet sjunker, det är ingen rolig siffra att förmedla till ett näringsliv som presterar så fantastiskt bra och betyder så mycket för vår region – och hela landet, säger Patrik Andersson, vd på Business Region Göteborg.

Kajsa Dahlsten är näringslivsutvecklare med fokus på företagsklimatet på Business Region Göteborg. Hon konstaterar att samtidigt som Nöjd-Kund-Indexet för Göteborgs Stad sjunker är det många kommuner i regionen som får bättre betyg i år.

– För tredje året i rad är det Öckerö kommun som gör bäst ifrån sig med ett totalt NKI på 82, vilket är över gränsen för”mycket högt” enligt SKL. Årets klättrare är Partille kommun, som ökar sitt NKI med sex skalsteg till ett totalt NKI på 72. Vad som är väldigt glädjande är också att Mölndals Stad hamnar på första plats i hela landet i kategorin större kommuner, med ett totalt NKI på 78, säger hon.

Göteborgs Stads förvaltningar fortsätter nu arbetet med förbättra servicen till företagen.

– Nu har vi fått resultaten och varje förvaltning gör sin egen analys. I mina kontakter med förvaltningarna vet jag att man tar frågan på största allvar. Alla de insatser som görs har dock inte fått genomslag ännu, men jag är övertygad om att effekten kommer, säger Kajsa Dahlsten.

Jobbat bort bygglovskön

På stadsbyggnadskontoret i Göteborg har man under 2018 haft fokus på att jobba bort bygglovskön, berättar Henrik Kant som tillträdde tjänsten som ny stadsbyggnadsdirektör under fjolåret.

– Vi har framförallt förändrat arbetssätt men också arbetat övertid för att skapa med tid för ärendehandläggning. Inför den förändrade lagstiftningen 2019 har vi trimmat våra processer ytterligare. Vi har till exempel kortat remisstiderna när vi skickar våra bygglov till andra förvaltningar och krävt en snabbare hantering så att vi som stad klarar att hantera handläggning enligt lag, maximalt tio veckor från komplett handling, säger Henrik Kant.

Han menar att det bara är den kortsiktiga lösningen att få ner bygglovskön – långsiktigt handlar det om att digitalisera, sätta kunden i fokus och arbeta enligt de förhållningssätt man ställt upp.

Och bygglovstrycket är fortsatt högt – på stadsbyggnadskontoret syns ingen avmattning överhuvudtaget.– Intresset för att bygga i Göteborg är stort och det är otroligt positivt för staden. Det ger oss väldigt mycket att göra men det är ju i grunden roligt, säger Henrik Kant.

    Print this page:

    Tip a friend

    Bottom content