Article image
Byggarbetsplats Kvillebäcken

Bostadsbrist och attityder sänker företagsklimatet

Bostadsbristen bidrar till att sänka företagsklimatet. Men Svenskt Näringslivs enkät visar också tilltagande attitydproblem för Göteborg. I Göteborgsregionen som helhet är läget stabilt – med Härryda som bästa kommun.

 

Main content

Svårigheterna att hitta rätt personal påverkar företagsklimatet i Göteborgsregionens alla tretton kommuner. När regionen är inne i brinnande högkonjunktur blir kompetensförsörjningen en flaskhals i företagens utveckling. Tillgången till bostäder är därför den fråga som företagen anser har högst prioritet. Det framgår av Svenskt Näringslivs enkät.

Men det är inte den enda orsaken till att företagen som deltar i enkäten sätter låga totalbetyg på bland annat Göteborgs Stad.

I Göteborgs Stad har 188 företagare deltagit, det är en svarsfrekvens på 40 procent, varav 55 uppger att de haft kontakt med kommunens tjänstemän under senaste året och 17 haft kontakt med politiker. De har lämnat ett sammanfattande betyg på 2,87 på en sexgradig skala där 3 räknas som godtagbart. Från förra året är det en försämring från 2,94.

Politikers attityder till företagare har legat på en för låg nivå under en längre tid, men får nu ytterligare en knäck nedåt. Även tjänstemännens attityder upplevs som en försämring. Det är ett resultat som delvis motsäger den mätning som Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör löpande och som nyligen redovisade en förbättring för Göteborg.

De två andra storstadskommunerna noterar branta nedgångar och hamnar också under vad som anses vara godtagbar nivå. Men Göteborg utmärker sig genom att notera sämst resultat av de tre stora städerna på i stort sett alla områden.

Det gäller även frågan om tillgång till arbetskraft med relevant kompetens.

- Kompetensförsörjningen är den viktigaste frågan för Göteborgsregionens näringsliv. Vi har stort strategiskt och praktiskt fokus på detta. Det läggs även ned mycket arbete på att förbättra servicen till företagen, men näringslivet signalerar nu åter att det inte är tillräckligt, säger Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg.

I Svenskt Näringslivs enkät får mindre kommuner genomgående bättre resultat än de stora kommunerna. Det gäller även Göteborgsregionen. 9 av regionens 13 kommuner hamnar på godtagbart resultat, enligt Svenskt Näringslivs definition. Härryda toppar på 4,07 i sammanfattande omdöme följt av Partille på 3,83. Av de 13 kommunerna ökar eller behåller 7 sina resultat från 2016.

I årets enkät har även kommunpolitiker fått betygsätta de olika områden som Svenskt Näringsliv har med i sin enkät om företagsklimatet. Politikerna ger överlag högre betyg än företagarna. Mest nöjda är politikerna i Partille där betyget hamnar på 4,96. 

I den riksomfattande undersökningen deltar 31 000 företagare. Snittet för Sverige hamnar på 3,36.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content