Article video

Elvire De Beck, Chalmers: "Rymdklustret gör Göteborgsregionen mycket attraktiv"

Göteborgsregionen och Västsverige har en lång rymdhistoria och en framskjuten position inom internationell rymdindustri med både stora och små företag, framstående rymdforskning och utbildning i världsklass. Av de som arbetar inom svensk rymdindustri finns fler än hälften här och Västsverige står för två tredjedelar av rymdindustrins omsättning i Sverige. 

Här pratar vi med Elvire De Beck, forskarassistent i astronomi med uppdrag att koordinera Chalmers rymdaktiviteter. 

Main content

Elvire De Beck är forskarassistent i astronomi på avdelningen för astronomi och plasmafysik på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers. Sedan i hösten 2018 har hon uppdraget att samordna rymdaktiviteterna på Chalmers.

– Det behövs en del koordinering. Det finns väldigt många på Chalmers som gör något rymdrelaterat, inte bara vi som tittar på stjärnor och galaxer, och vi behöver något slags plattform för att samordna det hela och ha rymden som paraply. Förhoppningsvis kan vi börja tidigt 2021, det skulle vara härligt om vi var igång och kunde lansera detta när vi har Rymdforum i Göteborg i mars nästa år.

Berätta lite om Onsala rymdobservatorium!

Onsala rymdobservatorium grundades 1949 och är den svenska nationella anläggningen för radioastronomi. Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap här på Chalmers står som värd för observatoriet som har flera radioteleskop och förser forskare med utrustning för att studera jorden och universum. Observatoriet ingår i Chalmers rymdrelaterade aktiviteter på flera sätt. Man är del av ett globalt nätverk för att studera jordskorpan, man är del av referenssystemet för positioneringssystemen GPS och Galileo och man har samarbete med SMHI. Dessutom finns många och starka anknytningar till instrumentutvecklare. Men det är inte bara observatoriet och astronomerna som har rymdanknytning, det finns också en stor grupp på Chalmers som studerar atmosfären och jordens yta med hjälp av rymdteknik.

Och Chalmers forskning – vad är det som kännetecknar den och ger den spets?

– Vi har en grupp med ungefär 50 astronomer som forskar till stor del med hjälp av radioteleskop men som använder en hel rad av teleskop i olika våglängdsområden. För astronomigruppen är det väldigt viktigt att vi är så nära observatoriet. Vi tar stor del av vad som händer på anläggningen och alla projekt de är inblandade i, och får på så sätt möjlighet att påverka vilket slags forskning observatoriet och andra anläggningar ska fokusera på.

Inom jordobservation har vi väl den största gruppen i Sverige med ungefär 30 personer som också har ett väldig brett fokus – atmosfären, jordens yta, jordskorpan, vulkaner. Gruppen är mycket aktiv inom flera rymdprojekt, inte minst med Odin och MATS samt de framtida SIW och Arctic Weather Satellite.

Vi är också väldigt många som arbetar med mikrovåg- och terahertzteknik med antenn- och mottagarutveckling i framkanten. Chalmers har en lång bakgrund i detta som inte så många andra har. Tack vare teknologin har vi flera viktiga svenska industrier i Västsverige. Det syns såklart inom samarbetet med automotiveindustrin, men rymd- och jordforskare är väl de som verkligen sätter högsta kraven på känslighet och noggrannhet, vilket leder till spännande utvecklingar vad gäller material och komponentdesign.

Väldigt viktigt, både för astronomerna och jordatmosfärforskare, är att vi är så tätt sammanknutna med de aktörer, både på och kring Chalmers, som utvecklar antenner och mottagare. Det finns möjlighet att verkligen påverka utvecklingen och veta vad som är och kommer bli möjligt. Det är del av tanken med en större rymdsatsning på Chalmers: att vi verkligen kan ha den ständiga kommunikationen för att komma fram med nya spännande projekt ännu mer än vi redan gör och har gjort med exempelvis rymdteleskopet Odin. Alla ska veta var de kan hitta de andra.

Vår forskningsbredd ger oss viktiga möjligheter att vara närvarande i flera internationella projekt som SKA, ALMA, ESA:s och Nasas rymdteleskop och satelliter och gör att Chalmers ligger i framkanten.

Hur ser du på vårt rymdkluster – vilka är dess styrkor?

– På Chalmers har vi varierade fokuspunkter med stor närhet till varandra och till industrin, vilket blir särskilt tydligt när man ser på samarbetsprojekt som Odin och Arctic Weather Satellite. Det finns ett flertal spinoffs från Chalmers inom det västsvenska rymdklustret, till exempel Omnisys Instruments och Low Noise Factory. Det är ett naturligt flöde mellan industrin och Chalmers och här finns många industridoktorander.

På vilket sätt kan klustret gynna regionen?

– Rymdklustret gör Göteborgsregionen mycket attraktiv. Många unga tycker att teknik och rymd är spännande och då finns Chalmers som en bra startpunkt. Sedan blir det naturligt att stanna i regionen och jobba vid något av de större rymdföretagen eller vidareutveckla sina projekt i form av en spinoff. I slutändan bidrar de själva till rymdklustret.

Färgbox

En del av Berättelsen om Göteborg

Det här är en del av Berättelsen om Göteborg som ingår som en insats i Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.  

Med berättelsen om Göteborg vill vi förmedla en engagerande, sann, närvarande och uppdaterad bild av Göteborgsregionens läge och framtid. Vi blundar inte för utmaningar och är stolta över våra framgångar. Med berättelsen om Göteborg vill vi berätta om ett enormt utvecklingssprång och visa på den dragningskraft Göteborg har – både som stad och region.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content