Article image
EU-topp till Göteborg för att lära sig mer om samverkan

EU-topp till Göteborg för att lära sig mer om samverkan

Det arbete som sker i regionen för att i samverkan lösa kompetensförsörjningen för bland annat fordonsbranschen har gett eko på EU-nivå. Nu kommer en av EU:s experter på vuxenutbildning till Göteborg för att ta del och inspireras av insatserna.

Main content

I en rapport från juni 2017 identifierade ett tjugotal företag i den västsvenska fordonsindustrin ett stort behov av specialistkompetens för att tillväxt och utveckling inte skulle avstanna. Parallellt med detta tog Business Region Göteborg tillsammans med Arbetsmarknad och Vuxenutbildningsförvaltningen fram en kompetensförsörjningsplan. Och sedan dess har en mängd initiativ och lösningar sjösatts eller vidareutvecklats, som till exempel plattformen Move to Gothenburg, Invest in Gothenburg, branschråd, stöttning för små och medelstora företag, Future Skills på Gymnasiedagarna och Industrinatten Göteborg, för att nämna några. Gemensamt för dem är det som numera ses som Göteborgsregionens paradgren: samverkan. De olika aktörerna gör gemensam sak och Business Region Göteborg bidrar med kunskap och kontakter för att hitta nya lösningar på utmaningar.

Påverka på EU-nivå
Men en viktig del i arbetet med att lösa kompetensbristen är också att samla inspiration från andra marknader och branscher – och från andra länder. Därför bevakar Business Region Göteborg vad som pågår på EU-nivå, och det var i den omvärldsbevakningen som man hittade en Brysselkonferens kring så kallad smart specialisering som verktyg för vocational educational training, det vill säga vuxen- och yrkesutbildning. Deltagarna var representanter från olika regioner i EU som skulle berätta om hur de jobbar med frågan. Dit åkte en delegation bestående av representanter från Västra Götalandsregionen (VGR), Business Region Göteborg (BRG), Göteborgsregionen (GR) och Göteborgs Tekniska College (GTC) för att tillsammans hålla i en presentation om det arbete som görs för att skapa utbildningar som svarar mot företagens behov av kompetens. Något som imponerade på åhörarna.

– Först berättade VGR om det övergripande strategiska perspektivet, därefter berättade vi om studien vi gjort om fordonsindustrin. Sedan pratade GR som arbetar med utveckling av skola och utbildning i Göteborgsregionen, och därpå beskrev GTC, i egenskap av utförare, sin vuxenutbildning. Jag tror att det faktum att vi var så strukturerade och samspelta och visade upp hela kedjan imponerade, säger Hans Larsson, projektledare på avdelningen för Kluster och innovation på Business Region Göteborg.

Vill bli ett gott exempel
Ett av konferensens anföranden hölls av Joao Santos, vice ordförande för det EU-direktorat som arbetar med sysselsättningsfrågor i allmänhet och vuxen- och yrkesutbildningar i synnerhet. Han nämnde då Nederländerna och Baskien som goda exempel på smart specialisering.
– Vi insåg att det som görs i Göteborg och Västsverige också är ett väldigt gott exempel och bestämde oss för att vi ville visa det särskilt för mr Santos, säger Hans Larsson.

Sagt och gjort. Väl hemma, efter att ha stärkts av de positiva reaktionerna och intresset under konferensen, skickade Business Region Göteborgs EU-ansvariga Ulrike Firniss ett mejl till Joao Santos, som omedelbart tackade ja till inbjudan att komma till Future Skills i oktober i år. 
– Vårt mål är förstås att nästa gång han nämner goda exempel är det Västsverige han tar upp. Det blir dessutom ett riktigt bra tillfälle att marknadsföra oss som region, säger Ulrike Firniss.

Citat

– Nu när vi har mr Santos öra hoppas vi kunna påverka utformningen av framtida utlysningar av EU-finansiering. Det ökar chanserna för aktörer som GR och GTC att få pengar så att de kan göra större utbildningsinsatser, något som i sin tur stärker näringslivet.

Effektivt samarbete
Men vad är det då som Västsverige gör som andra delar av EU kan lära sig av?

– En av kommentarerna efter vår presentation var ”Ni verkar ha pratat med varandra förut”. Andra regionen är naturligtvis duktiga också, men jag tror att vi uppfattades som att vi känner varandra väl, kommunicerar bra och har korta beslutsvägar, säger Hans Larsson.

– Vi utmärker oss med ett rätt, riktigt och effektivt samarbete och en struktur som verkligen fungerar. Tack vare det lyckas vi få ut många i arbete, säger Ulrike Firniss.

Effekter på lång sikt
Nu pågår planering för Joao Santos besök i oktober. Klart är att han och en kollega kommer att besöka Future Skills på Gymnasiedagarna och lära sig mer om hur man kan locka unga och särskilt tjejer till teknikyrken genom att på gemensam yta presentera utbildningar och ge branschföreträdare möjlighet att informera om yrken. Att en högt uppsatt EU-person kommer till Göteborg kanske inte är något som på kort sikt gör att tillgången på specialiserade medarbetare blir större, men på lång sikt kan det leda till påverkan av EU:s planer för Regional Innovation Strategies, RIS, och därmed strategiska fördelar och förenklingar för västsvenska företag, menar Ulrike Firniss.

– Nu när vi har mr Santos öra hoppas vi kunna påverka utformningen av framtida utlysningar av EU-finansiering. Det ökar chanserna för aktörer som GR och GTC att få pengar så att de kan göra större utbildningsinsatser, något som i sin tur stärker näringslivet.
– Vi tänker också att om vi syns och pratas om i olika EU-sammanhang kan vi bli mer aktuella som partner i olika samarbeten eller gemensamma projekt, säger Hans Larsson.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content