Article image
Göteborgs vy

Företagsklimatet allt sämre i storstäderna

Svenskt Näringslivs senaste kommunranking är med några undantag en ganska dyster läsning för Göteborgsregionens del. Härryda placerar sig som Sverigefyra samtidigt som Göteborg tappar 38 placeringar och landar på plats 206.

– Vi behöver på allvar analysera hur storstäderna ska kunna fortsätta vara tillväxtmotorer, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Main content

Bedömningen grundar sig på runt 31 000 betyg som företagare satt på sina hemkommuner, bland annat rörande attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter samt tillgången på arbetskraft med relevant kompetens. Årets mätning innefattar också svar från kommunpolitiker.

För tionde året i rad toppar Solna listan. Även andra- och tredjeplatsen tillfaller Stockholmskommuner – Sollentuna respektive Nacka.

Bland Göteborgsregionens kommuner tar Härryda ett kliv med 20 placeringar och landar på en fjärdeplats. Andra kommuner i Göteborgsregionen som utmärker sig positivt är Partille med en 18:e plats och Öckerö med plats nummer 23, en förbättring med 26 placeringar.

Årets lyft står Lerum för som lyfter sig 42 placeringar. Nästan lika mycket fast i motsatt riktning utmärker sig Tjörn, Lilla Edet och Göteborg med tapp på 41, 39 respektive 38 placeringar.

Även Stockholm, Malmö, Uppsala, Linköping och Västerås har rasat rejält sedan mätningarna började 2001. Det innebär att fem av landets sex största städer alla noterar bottenrekord när det gäller företagsklimat.

Image
Henrik Einarsson

– Vi behöver på allvar analysera hur storstäderna ska kunna fortsätta vara tillväxtmotorer. Det gäller inte minst Göteborg som under senare år upplevt en extrem tillväxt samtidigt som företagsklimatet upplevs som allt sämre. Paradoxalt nog hamnar Göteborg bakom både Stockholm och Malmö i rankingen trots att vi har den högsta tillväxten, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Det som framför allt drar ner Göteborgs ranking är skolans attityder till företagande, tillgång till kompetens och allmänhetens attityder till kompetens. Faktorer som blivit bättre är andel i arbete, nyföretagsamhet samt kommunalskatt. Men totalsumman blir alltså en kraftig dipp för Göteborg till plats 206 vilket är ny bottennotering.

Bristen på kompetens syns tydligt i undersökningen. Där tappar Göteborg stort. Det är också tydligt att attityden gentemot företagen behöver förbättras. Men önskelistan toppas av bostadsfrågan och kortare handläggningstider, säger Henrik Einarsson.

För mig är det tydligt att kommunerna behöver bli bättre på att skapa god förståelse för näringslivet i hela den kommunala organisationen. Det näringslivsstrategiska programmet som Business Region Göteborg tar fram på uppdrag av Göteborgs Stad i samarbete med Stadsledningskontoret kan förhoppningsvis bidra till detta. Den serviceundersökning som SKL gör visar också att vi är på god väg. Enligt denna är företagen i regionen allt mer nöjda med servicen och vi har närmat oss Stockholms nivåer. Men handläggningstider och brist på förståelse för företagens behov kommer upp också här.  

Färgbox

Ranking för Göteborgsregionens kommuner

 
Kommun Placering       Förändring
Härryda     4  20
Partille   18   -3
Öckerö   23  26
Stenungsund         61   -8
Mölndal   84 -36
Ale   88 -33
Kungsbacka 128  13
Tjörn 134 -41
Lerum 141  42
Kungälv 199 -18
Alingsås 200   -2
Göteborg 206 -38
Lila Edet 248 -39

 

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content