Article image
Centrala Göteborg

Göteborgarna gillar företagsklimatet

85 procent av alla som bor i Göteborg tycker att staden har ett bra företagsklimat. Det framgår av en ny rapport från SOM-institutet. Göteborgarna är stolta över sin stad – med några viktiga undantag.

Main content

Bilden av Göteborg kompletteras nu statistiskt genom en ny rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. När göteborgarna själva bedömer hur attraktiv de upplever sin stad får staden högt betyg.

94 procent svarar att det är helt eller delvis riktigt att Göteborg är en bra stad att bo i. 86 procent av dem som deltagit i enkäten anser att Göteborg är en stad att vara stolt över.

Det påstående som Göteborgs invånare håller minst med om är att Göteborg skulle vara en trygg och säker stad. Det tycker bara 52 procent, enligt enkätundersökningen. Frågor som sjukvård, ekonomi, jämlikhet och grundskolor får också jämförelsevis lägre betyg.

Men i de två näringslivsinriktade frågeställningar som finns med visar göteborgarna stark tilltro till staden. Den allmänna bilden är att Göteborg har ett gott entreprenörsklimat. Fyra av fem som deltar i SOM-undersökningen tycker så. 85 procent håller helt eller delvis med om att företagsklimatet är bra.

Det är en uppfattning som skiljer sig mycket åt jämfört med den undersökning som Svenskt Näringsliv presenterade i maj. Där gavs Göteborg ett betyg under godkänt för företagsklimatet.

Men det är stora skillnader på undersökningarna. Svenskt Näringslivs enkät är gjord bland företagare. I underlaget fanns 188 svarande företagare, varav bara 55 hade haft kontakt med kommunens tjänstemän under senaste året. SOM-undersökningen bygger på enkätsvar från närmare 3 500 personer mellan 16 och 85 år - med det gemensamt att de är skrivna i Göteborg.

79 procent anser att Göteborg har en god entreprenörsanda.

- Det är ett bra resultat och som visar hur våra invånare i Göteborg ser på staden utifrån entreprenörskap, säger Susann Robertsson, ansvarig för nyföretagande och entreprenörskap vid Business Region Göteborg.

Det är första gången frågan om entreprenörsanda ställs. Det görs med anledning av Göteborgs Stads jubileumssatsning Det entreprenöriella Göteborg.

- Vår förhoppning är att vi med den nya mötesplatsen Yesbox i Gamlestaden och ökat fokus på unga genom Framtidsfrön och Ung Företagsamhet ska kunna stärka entreprenörsandan, ytterligare även om det blir en utmaning utifrån en redan hög nivå.

En växande storstadsregion som Göteborg vill gärna uppfattas som attraktiv. Det avgör om människor med efterfrågad kompetens och företag med arbetstillfällen är intresserade av att etablera sig. För att uppfattas som attraktivt i omvärldens ögon är det förstås viktigt att stadens egna invånare har samma inställning.

Tillgången till kultur och nöjesliv är viktiga i det sammanhanget. Enligt undersökningen tycker hela 96 procent av invånarna att Göteborg har många bra restauranger och serveringar. 93 procent tycker att det finns många platser där man kan träffa vänner och 91 procent delar uppfattningen att Göteborg har ett rikt kulturliv.

Men trygghetsfrågor och service som sjukvård och skolor har också stor betydelse.

I enkäten anser 83 procent att Göteborg har ett gott rykte internationellt.

SOM-undersökningarna genomförs varje år sedan 1986. Syftet är att kartlägga svensk opinionsbildning och belysa hur svenska folkets vanor och attityder förändras över tid. SOM-undersökningen i Göteborg genomfördes under hösten 2016 med syfte att följa utvecklingen i staden och bland stadens invånare fram till 400-årsjubileet 2021.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content