Article video

Jakten på nya p-platser i full gång

Göteborgs city dammsugs i jakten på nya p-platser som ska ersätta de som försvinner i samband med byggnationerna. Men lösningarna är fortfarande otillräckliga för näringslivets behov.

Main content

Centrumhandeln tar stryk, evenemang blir färre och det blir svårare för näringslivet i staden att växa och må bra. Så kan Göteborg komma att drabbas om inte de tusentals p-platser som antas försvinna de närmaste åren ersätts på ett bra sätt. Det var utgångspunkten för den hetaste debatten vid årets upplaga av Samspelet – som är ett av Göteborgs Stads viktigaste forum för dialog med näringslivet om gemensamma utmaningar och företagsklimatet.

Image
Samspelet P-frågan

Enligt en undersökning som Parkeringsbolaget och Trafikkontoret gjort försvinner totalt 7 000 P-platser i Göteborg, varav varannan i centrum, de närmaste åren på grund av alla planerade infrastrukturs- och stadsbyggnadsprojekt. Det kommer att få allvarliga konsekvenser för företagsklimatet, menar Parkeringsbolagets vd Maria Stenström. Handeln och besöksnäringen riskerar att bli de stora förlorarna.

– Vi måste skapa förutsättningar för såväl stora som små företag att vilja etablera sig här och också kunna attrahera arbetskraft. Det är genom ett välmående näringsliv och fler boende vi får de skatteintäkter vi behöver för att klara av våra sociala problem. Utan detta riskerar Göteborg att bli som Detroit – en död stad med stora sociala behov, säger hon.

Under diskussionen vid Samspelet gav Maria Stenström tre konkreta besked om var nya p-platser skulle kunna skakas fram.

  • Arbetet med Västlänken skapar behov av 1 900 ersättningsplatser. Det finns redan en bruttolista över var de skulle kunna ligga. Men det gäller att jämka samman olika åsikter och hantera byggloven kring detta.
  • I samarbete med Gotevent planeras att asfaltera ytor som kan ge 500 platser under nästa år.
  • Vasakronan, som bland annat äger stora butiksfastigheter i city, har 5 000 p-platser där alla inte nyttjas av kunderna hela tiden. Här diskuterar Parkeringsbolaget med fastighetsbolaget hur man skulle kunna samverka.
Image
Samspelet P-frågan

Samtidigt för organisationen Innerstaden dialog med fastighetsägare för att se om deras parkeringsplatser skulle kunna användas på helgerna, eller på andra tider när platserna inte används av dem som jobbar i husen. Men det gäller också att hela tiden göra det så lätt som möjligt för besökarna. Kanske med kombibiljetter som gäller både pendelparkering och kollektivtrafik som gör det enkelt att ta sig både in och ut från city.

Men i dagsläget är lösningarna både otillräckliga och försenade, något som påverkar tillgängligheten och drabbar människors vardag, enligt Maria Stenström. Därför krävs andra grepp, till andra tekniska lösningar. Parkeringsbolagets app är ett exempel.

– Snart finns kollektivtrafiken, Styr&Ställ och pendelparkeringar i appen så att användaren kan få hjälp att hitta alternativ, säger hon.

Företagarna, den organisation som företräder 2 000 företagare i Göteborg, har den senaste tiden försökt få uppmärksamhet för p-frågan på olika sätt. Bland annat genom att testa att låta hantverkare som jobbar inne i stan resa kollektivt med sitt byggmaterial eller cykla med exempelvis toastolar på pakethållaren.

– Vi vill visa att parkeringsplatsbristen slår mot många olika kategorier. Handlarna förlorar intäkter när de inte kan få leveranser och när kunderna inte kan parkera, hantverkare väljer bort uppdragsgivare centralt när de inte kan komma fram med material och verktyg, säger Företagarnas ordförande Monica Crusner.

Hon vittnar om att många av medlemmarna känner en stor uppgivenhet.

– Dels upplever de att det är svårt att komma i kontakt med kommunen, dels att tjänstemännen har attityden att frågan inte är viktig. Vi måste hjälpa staden att komma till insikt om hur invånarna påverkas och släpper inte den här diskussionen förrän de borttagna platserna är ersatta, säger Monica Crusner.

Image
Samspelet P-frågan

Debatten om parkeringarna väckte känslor och tydliggjorde meningsskiljaktigheterna – men ledde också till exakt det som Samspelet är till för: att nya kontakter knöts och diskussioner framåt inleddes.

– Jag kommer att prata mer med företrädarna för bland annat Innerstaden och Företagarna. Om bara rätt personer pratar med varandra på rätt sätt så ska det nog gå att lösa, det här, säger Maria Stenström.

Monica Crusner håller med.
– Vi vill nog egentligen alla samma sak, att Göteborg ska vara en attraktiv stad, men vi uttrycker det lite olika, säger hon.

Samspelet innehöll också två andra heta paneldiskussioner. Den första handlade om bostadsbyggandet och den andra om företagsklimatet i stort. Här nedan kan du se båda i sin helhet. 

Video
Video
Print this page:

Tip a friend