Article image
Kajsa Dahlsten

Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare: ”Det kommer behövas fler stödåtgärder”

Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare på Business Region Göteborg med ansvar för företagsklimatet, menar att det fördjupade samarbetet inom Göteborgs Stad varit en förutsättning för att stödåtgärderna gentemot företagen kom till så snabbt. Men också att det kommer behövas fler stödåtgärder.

Main content

Du har varit engagerad i att samordna de olika stödåtgärder som Göteborgs Stad infört för att underlätta för företagen, inte sant?

– Det stämmer. Göteborgs Stad lanserade nyligen ett antal åtgärder som i första hand riktar sig till små och medelstora företag i de mest drabbade branscherna – besöksnäringen och handeln. Det är resultatet av ett brett och väldigt nära samarbete mellan flera förvaltningar runt om i staden.

Det heter ofta att man jobbar i stuprör inom staden med alla dess förvaltningar – här verkar man ha jobbat över gränserna?

– Ja, det var verkligen inga stuprör utan här har vi jobbat i hängrännan. Alla har varit snabbfotade och tittat på vad som är görlig på mycket kort sikt. Vissa av åtgärderna kräver att man samverkar mellan fler olika förvaltningar och även andra myndigheter som till exempel Polisen. För att få åtgärderna på plats så fort som möjligt har man verkligen jobbat på tvären.

Är det långsökt att göra kopplingen till stadens arbete med företagsklimatet i stort, att det redan fanns ett stort fokus på att jobba med servicen och attityderna gentemot företagarna?

– Nej, det är inte alls långsökt. Jag skulle vilja säga att det samarbete som fördjupats de senaste åren nästan varit en förutsättning för att vi så pass snabbt har kunnat få de här åtgärderna på plats. Och som jag hoppas bara är början, för det kommer behövas fler åtgärder och då måste vi fortsätta att jobba nära tillsammans.

Flera av de som är med i stadens samarbete kring företagsklimatet deltog också som gäster i Business Region Göteborgs första Kontext Live som du modererade – berätta!

– Kontext live är ett nytt koncept med livesända webbinarier som vi nu kickat igång på Business Region Göteborg. Det första handlade just om hur kommunerna runt om i Göteborgsregionen nu jobbar med att sätta in åtgärder för att stötta företagen i coronakrisens spår. Två representanter för stadens samarbete medverkade i form av Jenny Havner från Tillståndsenheten och Angelica Winter från Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad. Dessutom deltog vår vd Patrik Andersson och Marieke Wollter, näringslivschef i Partille, som var väldigt snabbt ute med att sätta in ett stödpaket.

De stödpaket som nu sätts in har ett akut, kortsiktigt fokus. Har vi även nytta av det näringslivsstrategiska programmets mer långsiktiga inriktning i dessa dagar?  

– Ja, det tycker jag. Nu befinner vi oss mitt i stormens öga i coronakrisen och det kommer sannolikt bli värre innan det vänder. Men samtidigt som vi hela tiden måste sätta in akuta åtgärder måste vi också hålla blicken framåt. Det kommer en tid efter coronakrisen och då är det väldig bra att vi har det näringslivstrategiska programmet på plats, som ju pekar ut den långsiktiga riktningen och målbilden framåt ända till 2035. Dessutom har vi identifierat några nyckelord i programmet som ska karaktärisera hela arbetet. Orden kanske låter som floskler men vi pratar här om mod, nytänkande, handlingskraft och samverkan. Och i extrema krissituationer som denna är det lite upp till bevis att vi kan leva efter de här värdeorden.

Hur ser dina arbetsdagar ut annars i dessa coronatider?

– Jag tror aldrig jag jobbat så intensivt som jag gjort de senaste veckorna. Alla kämpar ju verkligen därute och vi kämpar även från kommunens håll för att hitta lösningar.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content