Article image
Pristagare Öckerö

Kommuner prisade på Näringslivsdagen

I samband med Näringslivsdagen som anordnades av Göteborgsregionen kommunalförbund och Business Region Göteborg fick några stolta näringslivschefer ta emot priser för de insatser som gjorts för företagsklimatet och som presenterats i den senaste Insiktsmätningen. 

Main content

Drygt 100-talet politiker och ledande tjänstemän från kommunerna inom Göteborgsregionen med omnejd samlades under Näringslivsdagen den 4 maj för att tillsammans diskutera möjligheter och utmaningar kring näringslivsutvecklingen. Man pratade om den attraktiva storstadsregionen, konjunkturläget i vår arbetsmarknadsregion, hur vi genom samverkan kan säkerställa framtida kompetensförsörjning och inte minst hur vi ska stärka företagsklimatet. 

Ett par dagar tidigare hade siffrorna från SLK:s årliga Insiktsmätning av hur företagen upplever kommunens service presenterats och under Näringslivsdagen delades priser ut i kategorierna Årets kommun och Årets klättrare. 

Bäst resultat i Göteborgsregionen 2017 fick Öckerö som med ett Nöjd kund-index (NKI) på 79 fick ta emot priset som Årets kommun. 

– Det gläder oss. Vi har en historia av företagande här ute vilket naturligtvis är en fördel, det ligger i vårt DNA att vara företagare. Men samtidigt vill jag tro att det har lärt oss tjänstemän och andra näringar att arbeta i den här miljön, säger Ronald Johansson, besök- och näringslivschef i Öckerö. Han berättar hur man analyserat mätningar från tidigare Insiktsrapporter och diskuterat hur kommunen kan förbättra servicen till företagen, framför allt när det gäller information och kommunikation. Det handlar om enkla saker. Att se företagarna, att alltid lämna svar – och att göra det så snabbt som möjligt.

– Missnöjet med ett negativt besked beror inte på att det är ”fel” svar utan på att vi inte hanterat kommunikationen rätt. 

För två år sedan etablerades lotsfunktioner i kommunen med mandat att kunna påverka och informera över verksamhetsgränserna. Ronald Johansson tror att det har bidragit till att man bättre kan stötta de olika handläggarna och cheferna.

– Är man inte trygg i sitt regelverk vågar man kanske inte riktigt ta ut steglängden när det gäller service. Alla människor gör sitt bästa, det är min utgångspunkt, men det handlar om att känna trygghet i att man gör det som är rätt.

Image
Tjörn och Kungälv

Årets klättrare blev Tjörn och Kungälv som avancerat med fem skalsteg vardera sedan den förra mätningen 2016 och nu landar på genomsnittliga NKI på 77 respektive 68. 

– Det har varit ett långsiktigt arbete och bottnar i den processkartläggning vi började med efter katastrofsiffrorna i 2014 års mätning. Det vi framför allt gjort är att korta handläggningstiderna, ta reda på var de svaga punkterna finns och åtgärda dessa, säger Anna Aldegren, näringslivsstrateg i Tjörns kommun.

– Det är extra roligt att se att vi fortsätter att förbättra oss trots att vi haft ett rätt turbulent år med byte av vår samhällsbyggnadschef. Det visar att de rutiner vi satt i det här arbetet faktiskt sitter oavsett vem som leder verksamheten. 

Nyckeln till Tjörns framgångar handlar om att ha koll på sina processer och på hur man kommunicerar med medborgarna menar Anna Aldegren.

– Har vi ett trevligt bemötande blir vi trevligt bemötta tillbaka. Det blir en positiv spiral. 

Också Kungälv har gjort en resa från svaga snittsiffror till ett NKI som i dag nästan tangerar snittet för hela regionen. 

– Jag ser klättringen som resultatet av ett samlat arbete, säger Robert Hallberg, verksamhetschef näringsliv och kommunikation i Kungälv.

– Vi gav oss den på att kommunen skulle bli bättre på att möta näringslivet. Vi samlade de olika verksamheterna i kommunen som har mest kontakt med näringslivet och tittade på service, bemötandefrågor och svarstider. Dessutom hade vi sedan tidigare inlett en dialog med näringslivet om att förstå varandras behov. Det handlar i grunden väldigt mycket om en attitydförändring som sedan leder till att andra detaljer behöver förändras, säger Robert Hallman och slår fast att Kungälv ska fortsätta klättringen.

– Men jag ser inte detta som enbart som en Kungälvsfråga utan om att hela Göteborgsregionen ska växa tillsammans.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content