Article image
Insikt

Kommunernas service till företagen allt bättre

Företagen i Göteborgsregionen blir allt nöjdare med kommunernas service. Det visar den senaste Insiktsmätningen. Men det är en bit kvar till målet att bli bästa storstadsregion i landet.

– Det är viktigare än någonsin att vi inte tappar tempo nu, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Main content

Drygt 3 700 företag i Göteborgsregionen har gett sina synpunkter på kommunernas service till näringslivet i den senaste Insikt-mätningen. Syftet är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden. Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet med att förbättra servicen och därmed gagna företagsklimatet i de tretton medlemskommunerna i regionen.

Insikt 2017 är den sjätte undersökningen som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)  genomfört över hela landet, tillsammans med Business Region Göteborg och Stockholm Business Alliance. Sedan den första mätningen 2008 har kundnöjdheten i Göteborgsregionens 13 kommuner ökat för varje mätning, från ett Nöjd Kund-Index (NKI) på 62 år 2008 till ett NKI på 69 i Insikt 2017. Därmed tangerar regionens NKI den övre gränsen för godkänt som SKL har satt upp. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.

Det är glädjande att se hur det samlade Nöjd Kund-Indexet för regionen fortsätter att öka och ett gott betyg åt alla insatser som görs i kommunerna. Det är viktigare än någonsin att vi inte tappar tempo nu. Myndigheterna har sina spelregler och företagen sina behov men målbilden kan vi alla dela – att ingen annan storstadsregion ska ha bättre förutsättningar för näringslivet än Göteborgsregionen. Där är vi inte ännu, säger Patrik Andersson, vd på Business Region Göteborg.

Öckerös företagare mest nöjda

Bäst mätresultat i Göteborgsregionen har Öckerö på 79. Tjörn ligger tvåa med ett NKI på 77 följt av Mölndal på 76. Störst förbättring sedan förra mätningen står Tjörn och Kungälv för, som båda ökar med 5 enheter till 77 respektive 68.

Resultatet i Göteborg hamnar i årets Insikt på 69. Göteborg tangerar därmed resultatet i den förra mätningen som gjordes för ett år sedan.

– Vi befinner oss i en enorm omvandlingsprocess i Göteborg där hela staden ska byggas om och det får konsekvenser för företagen och hur de upplever kommunens service. Nu måste vi verkligen kraftsamla för att orka ta oss upp ytterligare. Vi ska vara bästa storstaden på företagsklimat och måste vända på varenda sten för att hitta förbättringsmöjligheter, säger Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare med fokus på företagsklimatet på Business Region Göteborg.

Dessutom måste kommunerna fortsätta att arbeta nära tillsammans i hela Göteborgsregionen för att lära av varandra och kopiera varandras framgångsrecept.

– Det är tillsammans vi skapar ett ännu starkare företagsklimat i regionen, säger Kajsa Dahlsten.

Om undersökningen: 

Färgbox

Om undersökningen

Insikt bygger på analysmodellen Nöjd Kund-Index (NKI) och mäter kvaliteten i kommunernas service inom sex verksamhetsområden där kommunerna har ett tydligt eget ansvar – brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Inom varje område har det ställts frågor kring sex kvalitetsfaktorer: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Frågorna har ställts till företagare som någon gång under det senaste året varit i kontakt med sin kommun.

I Göteborgsregionen utgörs underlaget av 3 757 enkätsvar från privata företag (svarsfrekvens 56 procent). Undersökningen utfördes av Sveriges Kommuner och Landsting och omfattade 160 kommuner. Hela undersökningen ”Öppna jämförelser 2017 – Företagsklimatet” finns att ladda ner på skl.se.

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content