Article video

Konjunkturnedgången har bromsat in i Göteborgsregionen

Det senaste årets konjunkturnedgång har bromsat in under tredje kvartalet i Göteborgsregionen. Byggbranschen ser ljusare på framtiden och jobbtillväxten är nära fyra gånger starkare här än för riket i stort. Det framgår av Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport.

Main content

I Västra Götalandsregionens och SCB:s konjunkturmätning för hösten 2019 framgår det att konjunkturläget i regionen ligger kvar på den lägre intervallenheten för lägesindikatorn ’starkare än normalt’. Konjunkturindex stannade på 21 för Göteborgsregionen vilket är en minskning med tre enheter jämfört med i våras.

– Det verkar inte ha blivit så illa som många företag förväntade sig i våras utan man ser snarare en stabilisering på den nuvarande nivån. Det ser vi även generellt för prognosen framåt, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

Jämfört med i våras dämpas läget i många branscher, framför allt för fordonsindustri och IT-tjänster. Några branscher uppger å andra sidan att konjunkturläget förbättrats. Bäst går maskinindustri med ett konjunkturindex på 38, två enheter under 40 som är gränsen för högkonjunktur. Även kemiindustri och partihandel anser att nuläget är starkt.

Trots en klar nedkylning inom fordonsindustrin upplevs läget inom tillverkningsindustrin i stort som något starkare än normalt. Orderstocken ligger på oförändrade nivåer jämfört med i våras och lönsamheten anses vara god.

– Bilden många har är att går fordon ner går Göteborg ner. Till viss del är det fortfarande så men det finns annat som håller emot eller fördröjer effekterna. Det tyder på ett mer mångfacetterat näringsliv som klarar att hålla upp konjunkturen, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Inom byggindustrin har konjunkturindexet vänt upp igen. Drygt hälften av byggföretagen uppger att orderstocken är lagom eller förhållandevis stor. 

– Prognosen för nästa period är 40, det vill säga högkonjunktur, vilket är ganska intressant. Men det är ju bara att gå ut och räkna alla byggkranar i stan – det byggs infrastruktur, bostäder, kontor och hotell i stor omfattning och det stabiliserar konjunkturen, säger Henrik Einarsson.

Stark jobbtillväxt

Även om näringslivets konjunkturläge har dämpats den senaste perioden fortsätter jobbtillväxten i regionen vara stark. Framförallt växer sysselsättningen inom de kunskapsintensiva företagstjänsterna och finansiella tjänster, men också inom tillverkning och handel. I utgången av årets tredje kvartal 2019 var jobbtillväxten i Göteborgsregionen 2,4 procent på årsbasis vilket är nära fyra gånger starkare än för Sverige i stort och klart starkare än i övriga två storstadsregioner.

Det är ett styrkebesked, där skiljer vi ut oss mot landet som helhet. Vi hade förväntat oss en tydligare avmattning men arbetsmarknaden i regionen verkar vara förvånansvärt motståndskraftig. Trots att konjunkturläget är sämre väljer man ändå att anställa, säger Peter Warda men tillägger:

– Vi ser dock en viss ökning i arbetslösheten och att marginalerna pressas för vissa företag. Kompetensbristen upplevs heller inte som ett lika stort problem längre. Detta tillsammans med att konjunkturen mattats av och stabiliserats på en lägre nivå kan tyda på att tillväxten på arbetsmarknaden kommer avta framöver.

I oktober 2019 var arbetslösheten 5,8 procent i Göteborgsregionen, en ökning med 0,3 procentenheter på årsbasis. Arbetslösheten i regionen förblir dock lägst bland storstadsregionerna. I Stockholmsregionen var arbetslösheten 6,1 procent (+0,3%-enheter på årsbasis) och i Malmöregionen 9,8 procent (+0,1%-enheter på årsbasis). För Sverige i stort stannade siffran på 7,1 procent (+0,2%-enheter).

Bopriserna ökar stadigt

I Valueguards novembersammanställning framgår att bostadsrättspriserna nu ökar stadigt. I oktober 2019 ökade bostadsrättspriserna i Göteborg med två procent på årsbasis och när det gäller huspriser är prisökningen ännu starkare. Starkast prisstegring sker i Göteborgsregionen (+4,5 procent på årsbasis).

– Att bostadspriserna ökat tyder på att hushållen åter är mer positiva till att ta långsiktiga investeringsbeslut. Det var en oro för ett år sedan kring stigande räntor och annat. Nu tror man snarare på oförändrade räntor och man har kvar sina inkomster. Där finns ett annat lugn nu, säger Henrik Einarsson.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content