Article video

Kontext Live om coronakrisen

Flera kommuner lanserar nu olika åtgärder för att underlätta för företag som drabbas hårt av följderna av Corona. Men vad kan och får en kommun göra för näringslivet? Vilka konkreta insatser görs i Göteborgs Stad och runt om i Göteborgsregionen? Detta var ämnet när vi sände Kontext Live, en ny satsning på webinarier för att lyfta fram och diskutera aktuella ämnen i Göteborgs näringsliv. 

Main content

Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare företagsklimat på Business Region Göteborg var moderator för dagen. Inbjudna gäster var Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg, Marieke Wolter, näringslivschef Partille kommun, Jenny Havner, kommunikatör på Tillståndsenheten, Göteborgs Stad och Angelica Winter, avdelningschef livsmedelskontroll på Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Samtalet handlade om nuläget i Göteborgsregionen och vad som görs i de olika kommunerna, hur Partille kommun stöttar sitt lokala näringsliv samt vilka insatser tillståndsenheten och miljöförvaltningen gör för att underlätta för företagen. Hela webinariet finns att se här >>>

Det fanns även möjlighet att skicka in frågor under webinariet. Några av de frågor som kom upp handlade om vart man vänder sig om man som företagare behöver hjälp.

Den 17 mars utvidgade Business Region Göteborg den ordinarie verksamheten med företagslotsar till Företagslotsen Extra för att möta företagens behov av extra rådgivning i samband med coronapandemin. Uppmaningen till företagare är att börja med att göra en beredskapsplan tillsammans med sin revisor eller ekonomiskt kunnig person för att få en översikt över företagets ekonomiska läge. Planen gör det lättare att vara förberedd när man till exempel med stöd av det nya krispaketet uppvaktar sin hyresvärd om att gå med på sänkt hyra. Man måste vara förberedd och ha sina argument klara.

Företagslotsen Extra nås på telefon: 031- 365 00 65 och
epost: Foretagslotsen.Extra@businessregion.se vardagar 8-16

Andra bra länkar att känna till är: www.verksamt.se och www.tillväxtverket.se

Print this page:

Tip a friend