Article image
Kompetensförsörjning och socialt ansvar

Med dagens resursbrist är det nödvändigt att vara en attraktiv arbetsgivare

Det är ett tydligt budskap från Anna-Lena Johansson och Susan Runsten som arbetar med kompetensförsörjning och socialt ansvar på Business Region Göteborg. Under dagarna två har de deltagit på mässan Bygg Göteborg för att träffa representanter från en bransch där det råder stor kompetensbrist.

Main content

Anna-Lena Johansson, du var moderator på seminariet Attraktiv arbetsplats, vad är dina viktigaste medskick till de företag som står inför kompetensbrist?

- Att alla företag behöver ha koll på vad och hur omvärlden påverkar företagets affär på kort och lång sikt samt hur den påverkar vilken kompetens företaget behöver för att fortsätta vara konkurrenskraftigt. Man behöver ställa sig frågor som: Vilken kompetensutveckling kommer mina befintliga medarbetare behöva och inom vilka områden behöver vi nyrekrytera? Varför vill man jobba på vårt företag? Vad står vi för? Vad gör oss egentligen attraktiva? Man behöver lägga lite tid på att arbeta strukturerat med det här. 

Vad är din och BRG:s roll i arbetet med kompetensförsörjningsfrågor?

- Det är att lyssna på företagens behov och deras upplevda hinder för att hitta rätt kompetens. Oftast kräver lösningarna samverkan med andra offentliga aktörer och berörda företag eller bransch. Det kan till exempel handla om att påverka utbildningsinnehåll eller att snabba på processer som underlättar matchning av potentiella medarbetare. 

- BRG har också tagit fram enkla verktyg i form av workshop och analyser som framför allt riktar sig till mindre företag som vill jobba med sin egen kompetensplanering och sin attraktionskraft. Om detta låter intressant, kontakta mig. Sedan några år tillbaka arbetar vi även med att locka utländsk arbetskraft till Göteborg via Move to Gothenburg. Göteborg ska vara bäst på att attrahera talang och tillvarata kompetens på kort och lång sikt. 

 

Susan Runsten, du arbetar specifikt med socialt ansvar kopplat till kompetensförsörjning. Vad ser du för möjligheter och utmaningar för de branscher som idag står inför kompetensbrist?

- Jag ser att vi har en mycket stark jobbmarknad i Göteborgsregionen med över 88 000 nya jobb sedan 2010. Utrikes födda har fått många av de jobben men fortfarande är utanförskapet stort. De som är arbetslösa idag går inte att matcha alldeles enkelt direkt mot de lediga jobben. Därför är det helt nödvändigt att näringslivet samarbetar med kommunerna och Arbetsförmedlingen för att skräddarsy olika insatser som rustar individerna för de lediga jobben. Det gäller att väcka nyfikenhet, öka kunskap och skapa motivation hos de som idag är arbetssökande.

Vad kan BRG bidra med i de här frågorna?

- Vi driver initiativet Tillsammans river vi murarna som ska göra det enkelt för företag att ta ett socialt ansvar för att fler ska komma i arbete på kort och lång sikt. Rent konkret innebär det att man kan få träffa arbetssökande över en fika, ta emot ett studiebesök eller hålla ett föredrag om sin bransch för arbetssökande. En insats på några timmar för ett företag kan göra stor skillnad för en person som står långt från arbetsmarknaden så tveka inte att kontakta oss om du vill engagera dig i frågan.  

Print this page:

Tip a friend