Article image
Näringslivsstrategiskt program

Nu är det näringslivsstrategiska programmet lanserat

Näringslivet ska få fullt stöd från staden och målet är att skapa 120 000 nya jobb fram till 2035. Nu har det näringslivsstrategiska programmet presenterats för cheferna för Göteborgs Stads alla förvaltningar och bolag.

– Det känns väldigt bra att kunna konstatera att engagemanget är så stort, säger Business Region Göteborgs vd Patrik Andersson.

Main content

I mars beslutade ett enigt kommunfullmäktige att anta Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035. Programmet tydliggör stadens långsiktiga samlade arbete gentemot näringslivet för att skapa bättre förutsättningar för företagande. Den övergripande målsättningen är att skapa 120 000 nya jobb fram till 2035 och i målbilden talas bland annat om att Göteborgsregionen ska bli en av världens mest nytänkande regioner.

Programmet omfattar strategier inom allt från kompetensförsörjning och företagsklimat till markberedskap och infrastruktur. Arbetet koordineras av Business Region Göteborg och ett 20-tal organisationer har delansvar för måluppfyllelse.

– En sammanhållen strategi för att skapa bättre förutsättningar för företagande är avgörande för att vi ska klara välfärden. Arbetet med att ta fram handlingsplaner för programmet är nu påbörjat och vi ser ett stort engagemang för frågan i staden, säger Pia Areblad, ansvarig för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.

Göteborgs stads näringslivsstrategiska program kommer att vara en grundbult för att staden ska kunna leva upp till förväntningarna i det utvecklingssprång vi står i, säger Eva Hessman, stadsdirektör Göteborgs stad.

Lanserades för alla förvaltnings- och bolagschefer

Fredagen den 15 juni lanserades så det näringslivsstrategiska programmet för alla förvaltnings- och bolagschefer i samband med ett möte i Kajskjul 107 i Frihamnen. Mötet följdes av ett rundabordssamtal där det diskuterades hur man kan bidra till de insatser som det fattas beslut om i de olika strategiska områdena.

– För att skapa ett bra företagsklimat måste vi alla bidra. Vi har stora utmaningar kring exempelvis kompetensförsörjningen som vi inte löser om vi inte krokar arm och samverkar. Och det finns en större öppenhet från staden att samarbeta med näringslivet och en stor längtan från näringslivet att vilja bidra till att lösa dessa utmaningar. Utmaningen nu är att snabbt komma till handling – att snabbt visa att vi tar små steg och börjar leverera på programmet, säger Pia Areblad.

"Känns jätteroligt att göra detta tillsammans"

Efter rundabordssamtalet vidtog en paneldebatt om Göteborg som motor för hållbar tillväxt ledd av Pia Areblad och Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg. Panelen bestod av Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren, Monica Crusner, ordförande Företagarna, Paul Welander, Senior Vice President Volvo Cars, samt Malin Persson med styrelseuppdrag i bland annat Getinge, Hexatronic och Universeum.

De representerar några av alla de företag och organisationer som deltog i de dialogmöten som föregick framtagandet av det näringslivsstrategiska programmet.

– Det är jättebra att staden lanserar ett näringslivsstrategiskt program som stakar ut en riktning för stadens, näringslivets och akademins utveckling. På så vis kan vi gå i takt och skapa ett gemensamt fokus på de viktigaste områdena för tillväxt, säger Paul Welander, Senior Vice President Volvo Cars.

– Jag tyckte att mötet var jättebra. Det var storföretag, småföretag, politiker och tjänstemän som alla var på samma våglängd i frågan och det känns jätteroligt att nu göra detta tillsammans. Vi är ju från alla sidor intresserade av att göra något åt situationen, säger Monica Crusner, ordförande Företagarna.  

– För oss har attityden varit en fråga som löser många knutar. Kan vi alla förbättra vår attityd gentemot varandra ror vi båten åt samma håll. Då kommer vi se de här näringslivspolitiska målen realiseras så mycket fortare, fortsätter Monica Crusner.

Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg, var nöjd med förmiddagen.

– Efter den formella uppstarten med stadens samtliga exekutiva chefer känns det väldigt bra att kunna konstatera att engagemanget är så stort. I det avslutande samtalet med näringslivet öppnar man verkligen hela famnen för att hjälpa till och bidra för att det ska bli så bra som möjligt för företagarna.  

Print this page:

Tip a friend

Bottom content