Article image
Samarbetsavtal

Nu fördjupas samarbetet i Göteborgsregionen

Business Region Göteborg och Göteborgsregionens kommunalförbund har undertecknat ett fördjupat samarbetsavtal. Därmed tar man ytterligare ett steg framåt för att tillsammans skapa bättre förutsättningar för näringslivet i hela regionen.

Main content

Efter att i många år ha haft ett nära samarbete har Business Region Göteborg och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tecknat ett fördjupat samarbetsavtal.

Till grund för avtalet ligger en analys om vilka utmaningar Göteborgsregionen har utifrån näringslivsutveckling (Business Region Göteborgs rapport Näringsliv & tillväxt) samt det nyligen framtagna näringslivsstrategiska programmet för Göteborgs Stad.  

Utifrån detta har sex samarbetsområden identifierats – 1) kompetensförsörjning och attraktionskraft, 2) samhällsplanering, 3) företagsklimat och innovationskraft, 4) analys, 5) kunskapsöverföring och nätverk samt 6) dialog med regionala, nationella och internationella organ.

– Syftet är att vi tillsammans ska jobba ännu bättre med näringslivsutvecklingen i vårt gemensamma område, säger GR:s ordförande Jonas Ransgård (M).

– Storstadsområdet är ju en integrerad arbets- och näringslivsregion. Varken invånare eller företag bryr sig om de administrativa kommungränserna så dessa vill vi tona ner så mycket som möjligt och se till att arbeta tillsammans för att det ska bli ännu bättre att bo och verka i den här regionen.

Avtalet är som sagt innehållsmässigt nära kopplat till Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program och fokus ligger inte minst på kompetensförsörjningsutmaningen.

– Kompetensförsörjningen är ett återkommande samtalsämne när vi besöker företag. Man har orderböckerna fulla men skriker efter duktigt folk. Dessutom har vi en nettoutflyttning ur Göteborgs kommun i åldrarna 25 till 45 år och det skulle vi gärna vilja vända på, säger Johan Ransgård och får medhåll av David Ljung (S), ordförande i Business Region Göteborg.

– Kompetensförsörjningen är den stora utmaningen för nästan alla företag i regionen. Det är också ett bra exempel på ett område där vi kan matcha varandra. GR sitter med utbildningsutbudet i stor utsträckning och Business Region Göteborg har näringslivskontakterna, säger David Ljung som anser att det fördjupande samarbetsavtalet är en logisk fortsättning på ett redan gott samarbete.  

– Det är ingen revolution, vi har jobbat med varandra och vi känner varandra, men avtalet innebär ändå att vi tar ett steg framåt och att vi framför allt har en ambition om att utveckla hela regionens näringsliv. Vi har ju precis passerat en miljon invånare och utgör en storstadsregion. Kan vi få den att fungera ännu bättre har vi väldigt stora fördelar, säger David Ljung.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content