Article image
Nytt skatteavdrag för att stimulera företagens FoU-aktiviteter

Nytt skatteavdrag för att stimulera företagens FoU-aktiviteter

Sverige fördubblar sitt skatteavdrag för Forskning och Utveckling (FoU) från cirka 10 till närmare 20 procent och dessutom höjs taket för avdraget avsevärt. De nya förutsättningarna ger extra incitament för företag att expandera eller flytta sina FoU-aktiviteter. Detta kommer att hjälpa regionens kluster att behålla sin starka innovationskraft, förklarar Business Region Göteborgs Andreas Göthberg och Maria Strömberg.

Main content

Det nya avdraget tillkännagavs i januari och trädde i kraft den 1 april. Avdraget är tillgängligt för företag i alla branscher och storlekar och kommer att förbättra möjligheterna för företag att utveckla nya produkter och tjänster.

- Avdraget innebär att företagen kan växla upp kompetens till både innovationsutveckling och innovationssamarbeten, vilket gör att man kan upprätthålla innovationssatsningar som pågår trots att det är tuffa tider för företagen just nu, säger Maria Strömberg, Chef för Kluster och Innovation på Business Region Göteborg.

- Genom avdraget ges möjlighet att nyttja den förändring som sker just och satsa på omställning vilket kan ge ett försprång, säger Maria Strömberg.
 

Image
Maria s

Förutom att fördubbla skatteavdraget för FoU-anställda och konsulter till 19,59 procent har taket för minskningen också höjts från 230 000 SEK till 450 000 SEK per månad per företag.

- Det är ett otroligt viktigt incitament för att fortsätta stärka innovationskraften i regionens starka kluster och på så sätt framtidssäkra att man är relevant i framtiden. På så sätt kommer klusterna fortsatt att vara starka globalt sett, även efter krisen.

Göteborg - ett viktigt nav för svensk FoU

Göteborg är en av de mest forskningsintensiva regionerna i Europa. Varje år investerar regionens företag cirka 35 miljarder kronor i FoU. Totalt görs cirka en tredjedel av Sveriges FoU-investeringar i den privata sektorn i Göteborgsregionen. Regionen attraherar också en stor del av den högutbildade arbetskraften inom många områden.

- Göteborg är ett viktigt nav för svensk FoU och vi har ledande kompetens inom exempelvis fordonsindustrin, life science, ICT, logistik och stadsutveckling. Detta nya avdrag ger extra incitament för företag att utvidga eller flytta FoU-verksamhet i och till Sverige. Det är positivt för både regionen och dess företag, både för att hantera effekterna av COVID-19 och för långsiktig konkurrenskraft, säger Andreas Göthberg, chef för FDI på Business Region Göteborg.
 

Image
andreas

Maria Strömberg förklarar att innovation inte bara är viktigt, det är avgörande för företagens och sektorernas framtida konkurrenskraft.

- Det driver utvecklingen av nya lösningar och teknologier, liksom nya arbetssätt och beteendemönster. Det är också genom innovation och samarbeten som nya värden skapas - både för företag och i förlängningen för individen och samhället. Det är med hjälp av innovation som vi kan hitta lösningar på de globala hållbarhetsmålen, säger Maria Strömberg

 

Färgbox

Avdraget beräknas i två delar:
- 9,59% av lönen dras av från lagstadgad arbetsgivaravgift (maxbelopp 450 000 SEK per månad)
- 10% av lönen dras från löneavgiften (maxbelopp 469 240 SEK per månad)

För att läsa mer om skatteavdraget besök Skatteverkets hemsida: Skatteverket - Forskningsavdrag

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content