Article image
Karin Henriksson

Så får du koll på företagets kompetensförsörjning

Att hitta, attrahera och behålla rätt kompetens är en nyckelfaktor för företagets framgång – men många tar tag i utmaningen för sent. Kompetensförsörjning är något alla företag behöver jobba med strategiskt och långsiktigt, menar Karin Henriksson, ledarskaps- och organisationskonsult. Den 31 januari leder hon Business Region Göteborgs och FKG:s halvdagsworkshop på temat kompetensförsörjning. 

Main content

Varför är det viktigt att jobba strategiskt med kompetensförsörjning, och varför är det särskilt viktigt just nu?

– Den snabba teknikutvecklingen och globaliseringen, inte minst inom fordonsindustrin, ställer krav på ny kompetens – det kanske till och med är svårt att veta vilken sorts kompetens företaget behöver i framtiden. Därför är det viktigt att ha såväl beredskap som en strategi i god tid. Och i dagsläget är konkurrensen om arbetstagarna knivskarp och bristyrkena blir fler och fler. Då behöver man se till att dels behålla de medarbetare man har, dels attrahera nya på rätt sätt.

Hur då?

– Det gäller att ha koll på omvärlden, analysera företagets utmaningar och inventera den befintliga kompetensen, men också fundera på vilken kompetens som saknas. Då skaffar man sig en god grund för att kunna förutse framtida behov. Många företag löser sina kompetensbehov först när de redan uppstått, det blir lätt snuttifierat och osammanhängande. Men de företag som har en plan och ett perspektiv minst fem år framåt i tiden lyckas bättre.

Vad kännetecknar en attraktiv arbetsgivare?

– Gemensamt skulle jag vilja säga är att företaget har en tydlig vision och mål, ett tydligt och ärligt ledarskap, god kommunikation och sunda värderingar. Med andra ord: att man vet vart man ska, pratar om hur man ska ta sig dit och gör det tillsammans. Delaktighet och dialog ger ett bra arbetsklimat.

Vad händer på workshopen?

– Jag kommer att ge tips på hur företag systematiskt och strukturerat kan arbeta med en plan för kompetensförsörjning. Jag går igenom ARUBA-modellen som står för Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla. Deltagarna kommer också att få analysera sitt nuläge, sina styrkor och sina svagheter för att få reda på vad de ska fokusera på.

 

ANMÄL DIG TILL WORKSHOPEN OM KOMPETENSFÖRSÖRJNING

– Kompetensförsörjning är prio ett för företag i nästan alla branscher i regionen eftersom bristen på rätt medarbetare är det största hindret för deras utveckling, säger Hans Larsson, projektledare på Business Region Göteborg.

Business Region Göteborg har tillsammans med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen på Göteborg Stads uppdrag tagit fram en kompetensförsörjningsplan. En del i planen är att arbeta strategiskt med frågan på olika nivåer mot näringslivet.

– Vi ser ofta att de stora företag som har egna HR-avdelningar kan arbeta med kompetensförsörjning på ett helt annat sätt än de små och medelstora företagen. Men en strategi för kompetensförsörjning är minst lika viktig som en affärsplan – ändå tänker många på det alldeles för sent, säger Hans Larsson.

 

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content