Article image
innovationsprogram

Så ska stadens förvaltningar och bolag bli ännu mer innovativa

Göteborgsregionen sjuder av innovativa initiativ i näringslivet, akademin och bland civilsamhällets aktörer. Genom ett beslut i kommunfullmäktige tar Göteborgs Stad som organisation nästa kliv för att ytterligare accelerera innovationskraften genom det nyligen beslutade Innovationsprogrammet.

Main content

Innovationsprogrammet beskriver vad organisationen Göteborgs Stad ska göra för att nå uppsatta mål till 2023. Innovationsprogrammet ger förutsättningar för hur stadens mer än 50 000 medarbetare ska bedriva ett viktigt innovationsarbete som är till nytta för boende, besökare och näringsliv. Just nu pågår arbetet med omkring 25 insatser som ska syfta till ett mer innovativt Göteborg.

Berätta - vad är syftet med programmet?
– Syftet är att öka Göteborgs Stads kapacitet att vara innovativ inom Göteborgs Stads organisation, i samverkan med andra samhällssektorer, men också till att öka Göteborgs Stads förmåga att bidra till ett starkt innovationssystem i Göteborgsregionen, berättar Gunilla Åkerström, programledare för Innovationsprogrammet och arbetar på Göteborgs Stads stadsledningskontor.

Göteborgsregionen har under lång tid präglats av innovation och samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv, akademi och civilsamhälle - varför finns ett behov av ett innovationsprogram just nu? 
– Det är sant att vi har en tradition av samverkan inom staden. Samtidigt står inte omvärlden stilla - Göteborgsregionen, och nationen, behöver ta ytterligare steg för att vara i framkant även imorgon – och det gör vi bäst tillsammans. Innovationsprogrammet är väsentligt för att dels bygga stadens interna kapacitet, men även för att möta övriga aktörers förväntningar inför framtiden, säger Peter Berggren, även han programledare för Innovationsprogrammet, Göteborgs Stads stadsledningskontor.

Hur ska programmet hjälpa till att göra stadens förvaltningar och bolag mer framgångsrika i sitt innovationsarbete?
– Göteborgs Stads innovationsprogram pekar på ett antal behov; dels behovet av att fokusera och prioritera innovationskraften, dels ett behov av att driva arbetet i samverkan, och dels att hitta systematik, strukturer och verktyg som kan hjälpa till att förstärka innovationsförmågan. Programmet pekar också på att det behövs odla en innovationsfrämjande organisationskultur samt att innovationsarbetet behöver faciliteras och koordineras inom staden, säger Gunilla.

Hur kommer näringslivet att märka av att Göteborgs Stad nu har ett innovationsprogram på plats?
– Genom ett närmare samarbete, där vi gemensamt kan arbeta vidare med de förutsättningar och framgångar som finns i staden och i de samarbeten som staden ingår i. Där skapas många möjligheter, säger Peter.

Hur står sig Göteborgs stad i jämförelse med andra kommuner i Sverige och utomlands när det kommer till innovation?
– Att Göteborg kom med till final i iCapital, EU:s utmärkelse för Europas innovationshuvudstad, är ett bra exempel på att vi har mycket positivt i staden som kan kopplas till innovation. Även de samarbetet vi har med andra städer, till exempel Stockholm, Malmö, Lund och Borås visar att vi är i framkant, säger Peter.
 Tittar man runt om i landet så är det bara omkring 10% av kommunerna som har en innovationsstrategi eller motsvarande, och av dessa är Göteborgs Stad en av de ledande, säger Peter.

LB

– Innovationsprogrammet är ytterligare en nyckel till hur vi samverkar med näringsliv, akademi och institut för att uppnå en hållbar tillväxt och stärka Göteborgsregionens attraktivitet, säger Lars Bern som är områdesansvarig för innovation på Business Region Göteborg.

– Vi på Business Region Göteborg är ju näringslivets lots in i staden när det kommer till innovationsfrågor och vi ser att Innovationsprogrammet har tydliga kopplingar till både stadens Näringslivsstrategiska program och Testbädd Göteborg och det är viktigt att det offentliga matchar den fantastiska ökning i privata FoU-investeringar som skett de senaste två åren, säger Lars.

– Att över 90 procent av Sveriges ökade FoU-satsningar hamnar hos oss är ett kvitto på att vi har något speciellt på gång här. Göteborgs Stad är en stor offentlig aktör med ett 60-tal olika verksamheter och här vill Business Region Göteborg hjälpa till att navigera rätt, skapa tydlighet och driva samverkan inom prioriterade utmaningar, säger Lars.

Exempel på innovationsprojekt

FED
Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla. Fossil-free Energy Districts (FED) testar en ny typ av energisystem där mindre aktörer, till exempel enskilda byggnader, inom ett definierat område deltar i en lokal handelsplats med el, värme och kyla.

Image
FED

One Stop Future Shop
Projektet One Stop Future Shop utsågs till Årets Välfärdsförnyare 2018, för sina insatser med att stötta de som vill starta företag i Göteborg och för sitt framgångsrika sätt att skapa en mer inkluderande stad. Målgruppen är unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund som antingen vill starta eget eller har stått länge utanför arbetsmarknaden och har en bakgrund som företagare. Projektet startade i januari 2016, initierat av Göteborgs Stads stadsdelsförvaltningar Västra Hisingen, Lundby och Norra Hisingen, och har sedan dess haft över 1 000 deltagare. Bland dessa har närmare 100 företag startats, varav 39 av dem på Hisingen.

ElectriCity
Göteborgs Stads Trafikkontor är en av flera förvaltningar i Staden som
arbetar systematiskt med innovations- och utvecklingsarbete. Trafikkontoret deltar i flera utvecklings- och innovationssamarbeten som rör trafiksystem, fordon och stadens mobilitet. ElectriCity är ett samarbete mellan industri, forskning och samhälle med målsättningen att skapa en hållbar och attraktiv kollektivtrafik. Genom att elektrifiera kollektivtrafiken kan vi utveckla nya sätt att resa och samtidigt minska problem med buller och luftkvalitet. ElectriCity fungerar som en demoarena för olika lösningar inom bland annat elektrifierade bussar, trafiksäkerhet, trafikledning och energiförsörjning. Det är också en plattform för forskning och ska fungera som inspirationskälla för framtidens stadsutveckling.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content