Article image
Så skapades en skräddarsydd yrkesutbildning åt kemiindustrin

Så skapades en skräddarsydd yrkesutbildning åt kemiindustrin

En kartläggning av kompetensbehovet inom den västsvenska kemiindustrin visade på ett oväntat stort behov av underhållstekniker. Då bestämde sig företagen för att i samverkan få till en skräddarsydd yrkeshögskoleutbildning. Så här gick det till.

Main content

December 2016
Det stora kompetensbehovet inom kemiindustrin har länge varit ett bekymmer. Men när det Västsvenska Kemi- och Materialklustret frågade företagen om deras specifika behov för framtiden i en stor kartläggning i december 2016, blev det uppenbart att tillgången på tekniker inom underhåll, drift, maskin, el, instrument och automation var oroväckande liten. Behovet var akut.

– Det blev överraskande tydligt och väckte en del oro. Kemiindustrin i Västsverige går bra och är expansiv och därför i stort behov av rätt kompetens, säger Lars Josefsson, klusterledare på Västsvenska Kemi- och Materialklustret med värdorganisationen Johanneberg Science Park.

Januari 2018
I klustret, där aktörer från näringslivet, akademin och det offentliga samverkar, finns fem olika arbetsgrupper som koncentrerar sig praktiskt på de olika fokusområdena förnybart, energi- och resurseffektivitet, återvinning, material och kompetensförsörjning. På ett möte med arbetsgruppen för kompetensförsörjning diskuterade man behovet av personal med relevant och specialiserad kunskap inom el och automation och Maria Strömberg, Business Region Göteborgs representant, föreslog att Göteborgs Tekniska College kunde vara en lösning. GTC är Göteborgs Stads och näringslivets gemensamma utbildningssatsning för industriella teknikutbildningar på gymnasienivå och uppåt. Volvo Group och Volvo Cars är delägare i GTC och har under de 20 år som colleget funnits varit med och utformat utbildningar direkt kopplade till behovet. Kanske kunde kemiföretagen få samma möjlighet?

Mars 2018 
Klustret bjöd in till ett förutsättningslöst men lösningsorienterat arbetsgruppsmöte på Johanneberg Science Park mellan företagen i klustret och GTC. Andrea Palmberg, verksamhetsledare på GTC:s yrkeshögskola kom till mötet med en stor nyfikenhet.

– Vi har ju en stark koppling till fordonsindustrin men samverkar gärna med olika branscher och har sedan tidigare varit inne och nosat på processindustri, kemi och raff, säger hon.

Citat

Det är det som är det häftiga med yrkeshögskola: att utbildningarnas innehåll definieras av arbetslivets behov. Det gör det snabbrörligt och deltagarna blir anställningsbara, säger Andrea Palmberg, verksamhetsledare på GTC:s yrkeshögskola.

När företagen berättade om bristen på framför allt underhållstekniker kunde hon i sin tur berätta att GTC precis dragit i gång en sådan tvåårig utbildning med 20 platser hösten 2017 och hösten 2018.
– Våra samarbetsföretag hade uttryckt samma oro baserat på stora pensionsavgångar och det ökade behovet av så kallad smart maintenance på grund av digitalisering och automatisering. De 20 som började hösten 2017 har varit jagade av företagen i princip från dag 1. Det är det som är det häftiga med yrkeshögskola: att utbildningarnas innehåll definieras av arbetslivets behov. Det gör det snabbrörligt och deltagarna blir anställningsbara, säger hon.

Maj 2018
Nästa steg blev ett arbetsgruppsmöte på GTC efter vilket man bestämde sig för att satsa på en underhållsteknikerutbildning anpassad för att också gynna kemiindustrin.
– Även om det är samma yrke skiljer sig arbetsuppgifterna lite åt eftersom kemiindustrin har mer kontinuerliga processer än fordonsindustrin. De stora företagen i kemiindustrin, bland andra Akzo Nobel (nuvarande Nouryon, reds anm), Borealis, Preem och Inovyn bidrog därför med input och åsikter, säger Andrea Palmberg.

Baserat på den informationen kompletterade GTC utbildningen bland annat med en kurs i reglerteknik och ansökte om att till nästa utbildningsstart hösten 2019 och de följande tre höstterminerna få erbjuda 32 platser per gång. Ansökan beviljades för hela perioden, vilket är ovanligt och ett tydligt tecken på hur allvarligt man ser på bristen på kompetens.

Samtidigt påbörjades arbetet med att marknadsföra utbildningen, berätta om industrin som arbetsplats och vad jobbet egentligen innebär när många fortfarande tror att det är smutsigt och tungt.
– Det finns mycket goda möjligheter till jobb inom yrkesrollen, det är spännande och utvecklande, handlar om praktisk problemlösning, kommunikation och digitalisering och har massor av möjligheter. Att vara underhållstekniker i dag är något helt annat än det var förr, säger Andrea Palmberg.

I dag
Ansökan till utbildningen till underhållstekniker el och automation har öppnat och nu pågår arbetet med att locka folk till utbildningsplatserna i höst. Både Andrea Palmberg och Lars Josefsson hoppas på ansökningar från hela Västsverige, gärna från tjejer och personer med utländsk bakgrund. De som söker behöver ha gymnasieexamen eller liknande och kan komplettera med en särskild, behörighetsgivande utbildning inom el- och produktionsutrustning i sommar. De har stora förhoppningar om att samtliga platser fylls, och det borde inte vara svårt; utbildningen är gratis, relativt kort och tidseffektiv, är extremt företagsnära och behovsbaserad, har totalt 24 veckor praktik och nästan alla deltagare får jobb efter de två åren.
– Jag är jättestolt. På mindre än ett år från första arbetsgruppsmötet har vi tillsammans med GTC medverkat till en hållbar lösning och kan bidra till att företagen får exakt den kompetens som de vill ha, säger Lars Josefsson.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content