Article image
Företagsklimatet

Se debatten i Almedalen: "Storstädernas företagsklimat en paradox"

Storstäderna förbättrar sig i SKL:s mätning av servicen till företagen, samtidigt som företagsklimatet upplevs som sämre enligt Svenskt Näringslivs mätning. Det är en paradox, sa Katrien Vanhaverbeke, SKL, på Västsvenska Arenan i Almedalen. 

Main content

Varken Stockholm, Malmö eller Göteborg toppar undersökningslistorna över ett gott företagsklimat. Ändå är det i storstäderna som tillväxten sker och flest jobb skapas.

Har storstäderna annorlunda förutsättningar än mindre städer när det gäller företagsklimatet? Hur stort ansvar bär politikerna för att företagsklimatet är som det är? Har olika undersökningar någon betydelse för ett bättre företagsklimat?

Det var frågor som ställdes vid en paneldebatt på Västsvenska Arenan i Almedalen, under ledning av Anna-Lena Johansson vid Business Region Göteborg. Där medverkade även ledande politiker från Göteborg, Stockholm och Malmö.

Storstäderna förbättrar sig stadigt i den servicemätning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör bland företag som haft kontakt med kommunerna. Men det finns ett område som inte förbättras påpekade Katrien Vanhaverbeke sektionschef tillväxt och samhällsbyggnad vid SKL, under paneldiskussionen. 

- Det är bygglov, och det gäller över hela linjen. Inte bara i storstäderna. Det ska byggas mycket och ligger många ärenden som ska hanteras samtidigt som förvaltningarna har en kompetensbrist. I storstäderna finns även en konkurrens om mark och många överklaganden, det är klart att det leder till frustration.

- Jag tror att det är lite större samhällsutmaningar med infrastruktur, kompetensförsörjning och annat som spiller över på upplevelsen av företagsklimatet.

se seminariet från Almedalen via Facebook LIVE

Print this page:

Tip a friend

Bottom content