Article video

"Skapa ett klimat i staden som präglas av mod, nytänkande, samverkan och handlingskraft"

Så löd medskicket från näringslivet under dialogerna i framtagandet av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Och just dessa ord är centrala i hela arbetet med programmet.

- Engagemanget är stort, säger Pia Areblad, programansvarig på Business Region Göteborg. Då vi står mitt i ett utvecklingssprång har vi dock en hel del utmaningar framför oss. 

Main content

Du har tillsammans med Patrik Andersson, vd på Business Region Göteborg, varit ute och presenterat programmet för 17 styrelser och nämnder. Vad blev responsen?

- Jag upplever att det finns en förståelse för vad det faktiskt betyder att skapa goda förutsättningar för företagande som en grund för vår välfärd. Vikten av en bra skola för kompetensförsörjning har diskuterats på nämndmöten likaväl som näringslivets roll som en del av lösningen för de samhällsutmaningar vi står i. 

Vad är nästa steg?

- Arbetsgrupperna, som består av personer från olika förvaltningar och bolag, är i full gång med att definiera och kvalitetssäkra de aktiviteter som hjälper oss att nå det övergripande målet på 120 000 nya jobb i Göteborgsregionen 2035. Första steget är att ta fram det som syns i handlingsplanen för 2019-2021.


Vad är BRG:s roll?

- BRG:s roll är att koordinera och facilitera arbetet i staden och se till att vi når de mål vi satt för programmet. Vi har det övergripande programansvaret och har processledare för respektive strategiskt område. 

När kommer vi börja få se konkret nytta av det som görs? Kan du ge något exempel?

- En fråga som stod högt på dagordningen inom området kompetensförsörjning, var hur näringslivets skulle kunna bidra för att hjälpa dem som står långt från arbetsmarknaden in i jobb. En aktivitet vi föreslår här är att 100 föräldrar ska komma närmare jobb och egenförsörjning genom samarbete med näringslivet och ideella sektorn. I dagsläget har 30 verksamheter  lämnat in en avsiktsförklaring där man anger hur de kan vara med och bidra.

Image
Pia Areblad, ansvarig för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Vad är framgångsreceptet för det här arbetet?

- Att skapa samsyn och engagemang för alla som ska delta i arbetet, att synka vårt arbete med övriga program i staden samt att våga göra prioriteringar i arbetet är nog de viktigaste aspekterna för att vi ska få framdrift. Vi har redan slagit samman grupperna som arbetar med Kompetensförsörjning inom Näringslivsstrategiskt program och "Skapa förutsättningar för arbete" inom Göteborgs stads program för en jämlik stad. Det finns så många gemensamma beröringspunkter i dessa områden att det vore slöseri med resurser om vi inte samordnade oss i frågorna. 

Något annat du vill dela med dig av?

- Under dialogerna då vi tog fram programmet var näringslivets medskick tydligt - Skapa ett klimat i staden som präglas av mod, nytänkande, samverkan och handlingskraft! Det är viktigt att vi konkretiserar det vi ska göra i handlingsplanerna men det viktigaste är att skapa denna miljö där vi vågar testa nya grepp och krokar arm för att nå längre tillsammans. 

Print this page:

Tip a friend