Article image
Stefan Gustavsson, chef näringslivspolitik på Västsvenska Handelskammaren

Vässade referenser bollplank till näringslivsstrategiska programmet

Det är inte slumpen som avgjort att samarbete löper som en röd tråd genom hela arbetet med Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. För det är just samverkan mellan näringsliv, akademi och politik som är av Göteborgs styrkor. Under hösten har vi stärkt upp med sju referensorganisationer vars roll är att fungera som bollplank och löpande diskussionspartner för programmet. Hur ser referenserna på sin roll och vad de kan bidra med? 

Main content

Stefan Gustavsson, du är näringslivspolitisk chef på Västsvenska Handelskammaren. Vad innebär det för er att vara referensorganisation till Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program?

- Det ger oss en möjlighet att påverka beslut och arbetssätt för att skapa ett bättre klimat för företagande. Tillsammans med de andra referensorganisationerna ska vi fungera som bollplank och löpande diskussionspartner för det näringslivsstrategiska programmet.
 
Vad är ert bidrag till programmets framdrift? 

- Vi tror att vi tillsammans med våra drygt 3000 medlemsföretag kan bidra med insikter om näringslivets villkor idag och vilka förutsättningar som är viktiga för näringslivet. Inte minst till våren när vi ska börja arbeta med nästa handlingsplan för perioden 2022-2024. 
 
Vad är styrkan med programmet?

- Dels att det är väl förankrat med berörda och ansvariga nämnder och styrelser, dels att det innehåller konkreta åtgärder som är tidsatta och med tydliga ansvarsroller. 
 
Vad ser ni för utmaningar?

Det är att kommunen klarar av att prioritera om det skulle uppstå målkonflikter. Att man klarar av att lägga tid och resurser på att genomföra handlingsplanen.
 
Hur involverar ni era medlemsföretag i programmet? 

- Ett exempel är att vi bjuder in 18 av våra medlemsföretag till ett stormöte som kommer att hållas den 31 januari 2020 tillsammans med representanter från näringsliv, förvaltningar, bolag och akademi. Under mötet kommer vi att diskutera utifrån olika frågeställningar inför nästa handlingsplan som ska tas fram. 
 
Hur viktigt är det här för näringslivet?  

- Potentiellt mycket viktigt om det blir en verklig förändring. Om Göteborg är staden där man välkomnas, får råd för att göra rätt samt att handläggningstider är korta och alltid hålls då är mycket vunnet.

Färgbox

Referensorganisationerna bidrar till arbetet med Göteborgs Stads
näringslivsstrategiska program.
Läs mer om andra aktiviteter, programmet och vår målsättning här.

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content