Article image
Lovisa Berglund, studenforum

Viktigt med studenternas perspektiv

Sist ut i intervjuserien med referensorganisationerna till Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program, har vi Chalmers studentkår. Såhär säger Lovisa Berglund om samarbetet.   

Main content

Lovisa Berglund, du är ordförande i Chalmers Studentkårs arbetsmarknadsenhet. Vad innebär det för er att vara referensorganisation till Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program?

- Det är verkligen en chans för oss studenter att få tycka till om vår framtida arbetsplats. 

Vad är ert bidrag till programmets framdrift? 

- Att studenternas perspektiv kommer in i arbetet med programmet. Studenterna är framtidens anställda och det är viktigt att få med våra tankar och idéer när framtidens Göteborg tar form. 

Vad är styrkan med programmet?

- Att så många olika parter är inblandade i arbetet ger programmet en tyngd men också att det automatiskt skapas många ambassadörer som är utspridda i hela Göteborgs näringsliv.

Hur involveras medlemskårerna i arbetet med programmet?

- Alla medlemskårer i GFS (Göteborgs Förenade Studentkårer) fick möjlighet att skicka representanter till stormötet som ägde rum den 31 januari i år. Vi har informerat Studentkårens fullmäktige om arbetet med Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.

Vad hoppas du få se för effekt av det här arbetet och samarbetet?

- Jag önskar att det skapar fler naturliga samverkanspunkter bland alla aktörer som är med i programmet. Jag hoppas också att fler invånare känner sig tillräckligt informerade om alla möjligheter som finns och som kommer att skapas inom programmet. 

 

Färgbox

Referensorganisationerna bidrar till arbetet med Göteborgs Stads
näringslivsstrategiska program.
Läs mer om andra aktiviteter, programmet och vår målsättning här.

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content