Mer än två tredjedelar har anställning inom privat sektor i Göteborgsregionen

Under 2017 hade Göteborgsregionen cirka 491 000 personer med anställning, vilket jämfört med året innan motsvarar en procentuell tillväxt på 2 procent.

Cirka 70 procent av regionens alla anställda arbetar i privat sektor. Detta motsvarar nära 342 000 anställda personer. Om vi delar upp den privata sektorn efter svenskägda och utlandsägda företag så är 248 000 anställda i svenskägda företag och de resterande 94 000 är anställda i utlandsägda företag. Kommunal sektor är näst störst med en sjättedel av regionens anställda. De senaste tre åren har den största delen av tillväxten i antal anställda skett inom privat sektor.

Källa: SCB

Notera: grafernas kategorier är interaktiva och nedladdningsbara.

Download as

Tip a friend