Article image
Obligatorisk prao

Obligatorisk prao tillbaka på schemat

Obligatorisk prao på högstadiet togs bort för snart 25 år sedan men gör nu comeback. Syftet är att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv – men också att hjälpa företagen att hitta framtidens medarbetare.

Main content

Sedan obligatorisk prao avskaffades 1994 har det inte funnits några gemensamma bestämmelser för landets skolor kring praktik och antalet praodagar har minskat kraftigt. Sedan den 1 juli 2018 är emellertid obligatorisk prao återigen införd för högstadieelever under sammanlagt två veckor i åttan och/eller nian.

Syftet är att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv. Ska man som elev kunna fatta ett klokt beslut om fortsatt utbildning eller framtida yrke kan det vara bra att få testa på att vara ute i arbetslivet.

Image
Anna-Lena Johansson

Ett marknadsföringsfönster

Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg på Business Region Göteborg, träffar regelbundet representanter för näringslivskontoren i de tretton kommunerna i Göteborgsregionen (GR). Hon berättar att man nu kommer att inleda arbetet med att samverka kring att skapa en prao-organisation utifrån företagens och skolans behov.

– Målsättningen är att göra det enkelt att vara praoföretag och ta ett socialt ansvar. Företagen kan sprida kunskap om näringslivet och ge ungdomar en inblick i hur ett företag fungerar och vilka roller, arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter som finns. Men vi vill också inspirera företagen att se prao som ett marknadsföringsfönster, säger Anna-Lena Johansson. 

Praoperioderna är en möjlighet för företagen att hitta framtidens medarbetare och ta del av ungas syn på arbetslivet och deras idéer menar hon. Dagens elever är framtidens medarbetare och entreprenörer och här finns stora möjligheter för företagen att knyta starka band med skolan.

– Att ha rätt kompetens på sitt företag är en förutsättning för att vara konkurrenskraftig. Det gäller att som företag jobba både kort- och långsiktigt för att bygga sin attraktion och sitt varumärke. Prao är ett sätt.

Hitta nästa års sommarjobbare

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen om det är en kommunal skola eller skolans styrelse om det är en fristående skola, som ansvarar för att vaska fram tillräckligt många praoplatser åt eleverna.

Vad vi gör nu från näringslivsenheternas sida i GR-kommunerna är att ta initiativ i den här frågan så att det inte bara blir en skolfråga. Vi vill samarbeta med grundskolan i respektive kommun för att tillsammans med dem skapa bra förutsättningar för näringslivet att vara prao-företag. Hela processen ska bli enklare, men också mer kvalitetssäkrad. 

– Många företag i dag skulle vilja ta emot praoelever men vet inte vad de ska sätta i händerna på dem. Därför har Svenskt Näringsliv tagit fram skriften I Praktiken där man som företagare får tips och stöd i kontakterna med eleven och skolan. Dessutom finns där massor av idéer på bra och roliga upplägg under praoperioden trots att man kanske inte kan ställa eleverna framför en maskin i verkstaden. Men det finns alltid saker man kan göra om man tar sig lite tid för att lägga upp en praovecka. Och kanske hittar man nästa års sommarjobbare på kuppen.

Färgbox

Så gör du om du vill ta emot en praoelev:

Anmäl ditt intresse på www.praktikplatsen.se

Efter hand kommer varje kommun att informera om hur praon kommer organiseras och fungera. Har du synpunkter, idéer eller frågor, kontakta ditt näringslivskontor.

Vill du ha tips på hur du med enkla medel kan bli ett bra praoföretag, ladda ner Svenskt Näringslivs I praktiken här.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content