Earth Hour varje dag för Green Gothenburg

På lördag är det Earth Hour. Apropå detta pratar vi gröna frågor med Bernt Svensén på Green Gothenburg som jobbar för att öka kännedomen om Göteborgsregionen som ledande inom hållbar utveckling.
Earth Hour, Green Gothenburg

På lördag är det dags igen för Earth Hour. På kvällen mellan 20.30 och 21.30 släcker vi ljuset en timme, tänder levande ljus och spelar sällskapsspel. Och kanske tänker vi en smula extra på miljöproblemen och vad vi kan göra för att minska energiförbrukningen.

Någon som ständigt ägnar sig åt miljöarbete är Bernt Svensén, verksamhetsledare för Green Gothenburg på Business Region Göteborg.

Green Gothenburg drivs av Business Region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad och verkar för att öka den nationella och internationella kännedomen om Göteborgsregionen som ledande inom hållbar utveckling. Green Gothenburg ska också bidra till att öka exporten för företagen inom regionen.

– Vi brukar säga att vi erbjuder inspiration, kunskap och affärskontakter, säger Bernt Svensén.

– Vi ska marknadsföra Göteborg och regionen utifrån det gröna perspektivet och vi vill gärna visa upp det som finns i staden.

Green Gothenburg tar årligen emot ett 50-tal delegationer som är intresserade av regionens olika energilösningar, allt från den avgasfria ElectriCity-bussen till stadens fjärrvärmenät. Man arrangerar skräddarsydda studiebesök inom områdena transporter, energi, avfall och stadsutveckling och jobbar på att skapa kontakter mellan delegationerna och företag i Göteborgsregionen.

– Vi fick till exempel precis en förfrågan från Thai Oil som vill komma hit i maj och träffa Preem, Perstorp och ST1 och se hur de jobbar. Och då är vi kanalen in för att hantera sådana frågor, säger Bernt Svensén.

– Många vill köpa en teknik men förstår inte hur systemen fungerar och då har vi tillgång till de här stora komplexa systemen som vi kan visa upp.

Vet man att Green Gothenburg ger effekt?

– Ja, men effekterna kommer långt efteråt och är inte alltid lätta att följa upp. Men genom åren har det trillat ut ett antal order.

Vilka är regionens starka sidor inom det gröna området?

– Vi är ju en sjöfartsstad med mycket logistik/transport. Då är ju staden inrättad på ett visst sätt och de system vi har kring detta är intressanta att se på. Man kan till exempel titta på hamnen som ett system i sig. Där har man den framgångsrika satsningen på omlastning till järnväg med 26 järnvägspendlar, man har el- och fjärrvärmeförsörjning till fartyg, man har LNG-terminal och så vidare. Det är en intressant modell och det finns många som kan leverera in till ett sådant system. Jag tycker också att vi har ett intressant system inom energiförsörjning när det gäller fjärrvärme/fjärrkyla där vi utnyttjar spillvärme på ett smart sätt.

Green Gothenburg är en neutral aktör utan eget vinstintresse. Uppdraget är att skapa en hållbar region och bättre villkor för företagen så att Göteborgsregionen fortsätter att utvecklas. Mer info finns på www.greengothenburg.se.

Tip a friend