"Göteborg är en drivbädd för innovation"

En värld utan medicinska felbedömningar. Och ett Sverige som är bäst i världen på e-hälsa. Det amerikanska företaget Cerner växlar nu upp i Göteborg för att nå högt ställda mål. – Här finns innovationskraften och kompetensen, säger Cerners affärsutvecklare Steven Gallagher.
Cerner i Göteborgsregionen

Sedan två år tillbaka finns det amerikanska företaget Cerner etablerat i Göteborg för att bygga upp en marknad för sina e-hälsolösningar. De drar nytta av data från flera olika källor och tillhandahåller digitala lösningar som förenklar för patienten och effektiviserar vården. Till exempel genom gemensamma digitala journalsystem, prognosverktyg och patientvänliga appar.

– Vi vill förändra vården. Medicinska felbedömningar är en av de främsta dödsorsakerna inom vården, och vi vill göra allt för att minska den risken genom att ge läkare och sköterskor rätt verktyg, säger Steven Gallagher, som är företagets Vice President Business Development & Political Affairs Europe.

Regeringens vision för e-hälsa är att Sverige år 2025 ska vara det land i världen som är bäst på digitaliserad vård och e-hälsolösningar.

– Jag brukar jämföra med banker. I dag kan du se din finansiella status och göra alla dina bankaffärer på telefonen. Om sjukvården öppnar sina system kan alla få uppgifter om sin hälsa och vård på samma sätt, säger Steven Gallagher.

Globalt och lokalt

Cerner finns i 40 länder och har 24 000 anställda.

– Vi är globala och lokala. När det gäller hälsovård och teknologi behöver man känna till varje lands regler och ramverk. Det fungerar inte att komma från till exempel USA med bara sin egen syn på saken. Därför investerar vi på plats och anställer lokal kompetens, säger Steven Gallagher.

Att man valt att etablera sig i Sverige och Göteborg är självklart – här är förutsättningarna optimala, och det är den allmänna åsikten hos många amerikanska företag i branschen, menar Steven Gallagher.

– Jag har diskuterat det med många och alla håller med. Sverige är ett sofistikerat samhälle där datorpenetrationen är hög, vilket innebär att såväl patienter som personal är snabba att ta till sig verktygen. Och Göteborg är en drivbädd för innovation. Det är enkelt för innovationsföretag att verka här tack vare framsynta beslutsfattare. Här finns dessutom högutbildad kompetens, andra multinationella företag på plats och bra kommunikationer. De flesta pratar engelska, ni är med i EU ... ja, det finns många väldigt goda anledningar.

Teknisk sandlåda

Innovation är en av grundpelarna i Cerners filosofi. Företaget har investerat upp emot fem miljarder dollar i forskning och utveckling och finns med på Forbes lista över världens mest innovativa företag. Det handlar inte bara om att utveckla egna lösningar, utan också om att uppmuntra och skapa förutsättningar för innovation på plats och vara med och skapa ett livfullt ekosystem för startups och andra små- och medelstora företag.

– Vi har en plattform som vi kallar vår "technical sandbox", en lekplats på nätet där startups kan utveckla appar och testa olika verktyg. På så sätt kan vi assistera företagen och jobba tillsammans med dem i sann, svensk teamwork-anda, säger Steven Gallagher.

Dessutom är Cerner med och premierar innovation inom e-hälsa med ett pris som kommer att delas ut på e-hälsomässan Vitalis i slutet av april.

– Det finns så många smarta människor och goda idéer i Sverige. Vi vill vara med och bidra till att de får uppmärksamhet.

Faktaruta Cerner/


Antal anställda: 24 000 i 40 länder. I Sverige finns cirka 70 anställda på kontor i Stockholm och Göteborg. Ett antal pågående större upphandlingar kan komma att påverka tillväxttakten.

Huvudkontor: Kansas City, Missouri.

Historia: Grundades 1979 med syftet att skapa mjukvara som kunde samköra hälsoinformation i stället för att varje vårdinrättning hade separat data. Cerners synsätt att informationen bör organiseras med patienten som utgångspunkt, inte vårdgivaren, är grunden för de e-hälsolösningar som företaget utvecklat.

Gör: Elektroniska journalsystem, prognosverktyg som förutser hälsan hos en befolkning och som på så sätt bidrar till bättre planering av vård och resurser.

Etablerades i Göteborg: Köpte Siemens verksamhet i Sverige för drygt två år sedan och tog över såväl kunder som medarbetare och kontor. Har nyligen flyttat till nytt kontor vid Lilla Bommen.

Om Business Region Göteborg: "Business Region Göteborg förstår hur det är för ett internationellt företag att flytta till Göteborg. De kan förenkla den processen och alla relationer på så många plan genom sina vägar in i affärsgemenskapen, vården och det generella samhället. Jag är imponerad."

Läs mer:

www.cerner.com

www.vitalis.nu

https://www.facebook.com/ehealthaward2017/

https://vitalis.nu/massa/hander-pa-massan/ehealth-award/

 

Tip a friend