Göteborgsregionen kraftsamlar för ännu bättre företagsservice

Det är viktigt att tjänstemän i sin myndighetsutövning förstår företagens villkor. För att bli ännu bättre på service har Göteborgs stad och regionens kommuner samlats vid två tillfällen den senaste månaden.
Vinnare Insikt 2016

Den 24 mars arrangerade Göteborgs stad för tredje gången utbildningsdagen Förenkla helt enkelt som vänder sig till de tjänstemän som på något sätt har kontakter med näringslivet. 300 medarbetare deltog från tio olika förvaltningar. Alla ska ha kunskap om hur man ger ett bra bemötande. Under dagen satsades det på erfarenhetsutbyten. Ale kommun, som har ett bra sätt att jobba med sina bygglov, delade med sig av sina goda exempel. Tillståndsenheten i Göteborgs Stad berättade om hur de lyckats förbättra kundnöjdheten.

I samband med att resultaten av Insiktsmätningen 2016 släpptes den 25 april samlades 150 politiker och tjänstemän från regionens kommuner för att ta del av resultatet. Tjörns kommun, som blev årets klättrare och Ale kommun, som blev årets kommun blev extra uppmärksammade. En stor del av tiden ägnades åt workshop om hur regionen kan bli ännu bättre på service mot företagen. Insiktsmätningen en del av SKLs program "Öppna jämförelser". Målet är att Göteborgsregionen ska ha det bästa företagsklimatet bland storstadsregionerna. Där är vi inte ännu, men för varje mätning tar vi ett steg i rätt riktning.

Tip a friend