Kan vi skapa en lokal handelsplats för energi?

Kan en marknadsplats för handel kring överskottsenergi från el, kyla och värme påskynda omvandlingen till en fossilfri energianvändning? Det är det Fossil - Free Energy Districts har tagit sig an att testa.
 Fossil-Free Energy Districts, Chalmers, Göteborg

Det går nästan att känna spänningen kring uppstarten av EU-projektet Fossil-Free Energy Districts, FED, på Johannebergs Science Park och Chalmersområdet. Det kommer rapporter från projektet av bubblande förväntan kring vad projektet ska försöka åstadkomma.

Business Region Göteborg är aktiv i projektet både vad gäller innovationen kring affärsmodellen och utifrån att visa på hur långt fram Göteborg är, när det kommer till gröna lösningar. Två från Business Region Göteborg som ser fram emot att följa projektet är områdesansvarig för innovation, Lars Bern och Bernt Svensén, verksamhetsansvarig på Green Gothenburg;

- Projektet ger sig ut för att testa och försöka se om det finns ekonomiska mekanismer som kan påverka att vi faktiskt minskar användandet av fossila bränslen, säger Bernt Svensén, verksamhetsansvarig på Green Gothenburg, Business Region Göteborg.

- Innovationen ligger i att skapa en affärsmodell och handelsplats för både el, värme och kyla, fyller Lars Bern i, områdesansvarig för innovation, Business Region Göteborg. Det är den kombinationen som gör FED unikt men även att handeln testas i en så stor skala som Chalmersområdet utgör.

Så här skriver FED själva om sin uppstart:
Nio starka partners knäcker nöten – skapar unik lokal handelsplats för energi>>

Du kan följa projektet  www.johannebergsciencepark.com eller uia-initiative.eu (engelska)

Färgbox

Fossil-free Energy Districts project, FED

Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med åtta starka partners. Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, Rise Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers tekniska högskola bidrar alla med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer. Under 2017−2019 utgör Campus Johanneberg själva testbädden. FED finansieras av Urban Innovative Actions, Europakommissionens initiativ för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

 

Tip a friend