Så här påverkas ditt företag av ny- och ombyggnationen i Göteborg

Med byggkranar överallt ställs du som företagare inför en rad utmaningar. Du måste få fram dina leveranser och dina kunder måste kunna komma fram som vanligt. Varför byggs det då så mycket och hur ska du och dina kunder kunna ta sig fram?
Så här påverkas ditt företag av ny- och ombyggnationen i Göteborg

Varför ska det byggas så mycket?

Business Region Göteborg gjorde under våren 2016 en kartläggning över all den infrastruktur som det ska investeras i i Göteborgsregionen fram till 2035. Det kommer att investeras 1000 miljarder kronor för att få till stånd all den ny- och ombyggnation som är planerad. Cirka 35 procent av dessa miljarder kommer att investeras i Älvstaden.

Citat

-Normalt investeras det ungefär 40 miljarder per år i regionen. De närmaste åren kommer vi se en historiskt hög investeringsvolym med 50 miljarder per år och under perioden 2018-21  när det kommer att byggas som mest, kommer nog siffran vara ännu högre.

Avsändare

Andreas Göthberg, Business Region Göteborg.

Mellan år 2000 och 2015 växte Göteborgsregionen med 152.000 invånare och antalet jobb ökade med 102.000. Det är höga siffror. Idag bor 1,1 miljoner människor i Göteborgs arbetsmarknadsregion. Vår arbetsmarknadsregion avser Göteborgsregionen och kommuner med mer än 20 procent inpendling till Göteborg. År 2030 är målsättningen att vår arbetsmarknadsregion har ökat till 1,75 miljoner människor. Utökningen kommer att ske genom att förstärka regionskärnan samt att förbättra pendlingsmöjligheterna.

Kollektivtrafik viktig del i framkomlighetspusslet

Västtrafik vill inte kalla det som pågår i Göteborgsregionen just nu för byggprojekt. De talar istället om ett förändrat tillstånd. Och Västtrafik har en viktig uppgift i att ta arbetare till och från sina byggarbetsplatser och alla andra att komma till och från sina jobb.
Trafikverket, Västtrafik och Göteborgs Stads gemensamma vision är att det ska vara enkelt och pålitligt att ta sig fram under ombyggnadsåren.

Citat

-Vi säger inte att du ska komma snabbt fram, men du ska veta hur du kommer fram 

Avsändare

Lena Johansson, Västtrafik.

Västtrafik prioriterar kapacitetsstarka fordon och undersöker var de kan köra större och längre fordon. För att öka frekvensen av avgångstider kommer på de flesta platser inte att gå. Västtrafik undersöker nya, potentiella bytespunkter. Som resenär kommer man att få nya resrutter under några år.
 Västtrafik förbättrar också erbjudandet för att fler ska resa. Exempel på detta är företagskort, förenklat biljettsystem med ToGo och möjlighet att kombinera kollektivtrafik med andra färdmedel. I samarbete med kommunerna, som sitter på mark, skapas än fler pendelparkeringar.

Nya Hisingsbron och Linbanan – viktiga symboler för framtid och historia

Den nya Hisingsbron, Arpeggio, ska göra staden närmare och få bort känslan av att älven är en barriär. Dagens Hisingsbro tar ramperna på fastlandet stor plats mitt i centrala staden. Med den nya bron frigörs stora utrymmen och skapar plats för nya bostäder och härliga ytor att vistas på.

Den nya Hisingsbron kommer att vara mycket lägre än den befintliga. Den nya kommer kännas som en gata i staden och du kommer kunna ha adress Hisingsbron 2. Dagens bro öppnas tre gånger per dag. Den nya kommer kunna öppnas 15 gånger per dag, men den kommer inte öppnas under rusningstrafiken på morgon och eftermiddag.
Lagom till Göteborgs 400-årsjubileum förstärks älvförbindelsen ytterligare. En linbana över älven fungerar som en tvärbana, som binder samman staden och erbjuder resenärerna hög turtäthet till en låg energiförbrukning och låga driftskostnader. Linbanan kommer att bli en del av den ordinarie kollektivtrafiken.

Färgbox

ÖGONBLICKSBILD:
Här ser du var det ska byggas och när!

Samverkansorganisationen med Trafikkontoret, Trafikverket och Västtrafik kartlägger trafikpåverkan i byggprojekt i regionen för att få en helhetsbild av den trafikpåverkan byggandet för med sig. Fokus ligger på de mest intensiva åren 2016-19.
Se powerpointbilder som visar vilka områden som är berörda och när de är det, så som läget är just nu. I december lanseras en ny websida där informationen uppdateras kontinuerligt. Alla presentationer från seminariet är samlat i samma fil. Skrolla fram till det du vill fokusera på!
Se presentationen här>>

Kontaktuppgifter till berörd presentation
Andreas Göthberg, Business Region Göteborgandreas.gothberg@businessregion.se
Karin Sandstedt, Trafikverketkarin.sandstedt@trafikverket.se 
Lena Johansson, Västtrafiklena.johansson@vasttrafik.se
Anna Ihrén, Hisingsbron, hisingsbron@tk.goteborg.se www.goteborg.se/hisingsbron
Magnus Eriksson, Västlänken, delprojektledare, magnus.eriksson@trafikverket.se
Jenny Röhström, Trafikverketwww.trafikverket.se/E45LillaBommenMarieholm
Anita Jisonsund, Trafikkontoret anita.jisonsund@trafikkontoret.goteborg.se  
Per Bergstrom Jonsson, Trafikkontoretper.berstrom.jonsson@trafikkontoret.goteborg.se 
www.forlivochrorelse.se/linbana www.goteborg.se/linbana

 

Se filmen från seminariet

Den 6 och 13 oktober arrangerade Business Region Göteborg tillsammans med Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik informationsmöten där fokus låg på information kring hur ny- och ombyggnationen i Göteborg påverkar företagare. Missade du dessa tillfällen, så kan du se på en film från den 13 oktober här>>

Filmen från Informationsmötet är 1,47,33 minuter lång. Om det är specifika områden du är intresserad av har vi nedan listat var i filmen dessa presentationer börjar och du kan enkel dra fram till den delen i filmen.

Filmen om ÄLVSTADEN

På seminariet visades också Göteborgs Stad sin film om Nordens största stadsutvecklingsprojekt, Älvstaden. Se filmen här>>
Filmen är enbart 04:32 minuter lång

Tip a friend