Din genväg till tillväxt - så hjälper vi ditt företag

Med dig som företagare i fokus förmedlar vi kunskap och kontakter inom och mellan branscher så att du får förutsättningar att utveckla ditt företag. Vi kan koppla ihop dig med rätt partner oavsett om det gäller näringsliv, akademi, offentliga aktörer eller politiker.
kluster

Din genväg till tillväxt

V hjälper dig så att din verksamhet kan få möjlighet att växa. I vår växande region finns utmaningar som kan omvandlas till möjligheter för ditt företag. Vi bygger broar och banar väg för nya etableringar, bättre lönsamhet för ditt företag och ökad tillväxt i regionen. Kanske har vi redan hjälpt ditt företag utan att du tänkt på det?

Vi sammanför dig med nya företagskontakter och samarbetspartners

Vi hjälper dig när du vill öka din samverkan mellan näringsliv-politik-akademi; med stora som små företag, universitet, offentlig verksamhet och/eller andra branscher. För att underlätta för dig listar vi relevanta nätverk och mötesplatser för samtal, samverkan och utveckling. Läs mer här >>

Hållbarhet - ekologisk och social
Har ditt företag insett att den egna affären blir starkare med en starkare hållbarhetsprofil? Vill ni göra skillnad för klimatet? Då finns Gothenburg Climate Partnership - ett samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stad som arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan. Läs här >>

Har ditt företag insett att ni behöver en hållbar affärsstrategi med fokus på social hållbarhet? Vill ni bidra till att minska klyftor, att unga går ur grundskola och gymnasium med godkända betyg, att fler får arbete och trygghet - men inte vet riktigt hur? Då finns Tillsammans river vi murarna - ett initiativ där vi gör det enkelt för dig som företagare att arbeta med social hållbarhet. Vi har kontakterna och kunskapen och hjälper er att komma igång. Läs här >>
Här kan du läsa exempel på hur det kan gå till >> 

Vi underlättar för dig att lyckas med innovation

Innovationer möjliggör långsiktig tillväxt och jobbskapande. Om ditt företag kan bidra till innovationsutvecklingen i vår region, har Business Region Göteborg många intressanta mötesplatser och forum för dig. Läs här >> 

I Göteborgsregionen finns många aktörer som jobbar innovationsfrämjande. Om du har en innovation eller en innovativ idé men inte vet vart du ska vända dig för vidare utveckling, så kontakta Business Region Göteborg. Vi lotsar dig till rätt instans och tipsar om relevanta nätverk och mötesplatser där du kan hitta potentiella partners för samverkan, affärsutveckling och finansiering. Här listar vi relevanta innovationsaktörer som du kan behöva för att lyckas med din innovation.

Du kanske har en idé kring en app som kräver data inom energimätning, trafik eller miljö? Vi kan hjälpa dig att se vilka möjligheter som finns att ta del av Göteborgs Stads fysiska och digitala infrastruktur. Staden kan vara en kund eller så kan staden upplåtas som testbädd. Våga fråga oss om vad det är för testbädd du söker. 

Business Region Göteborgs innovationslabb är en plattform för innovation med kraft från kreatörer. Här sammanför vi kreatörer med industri, handel och offentlig sektor för att skapa nya företag, produkter och tjänster utifrån en gemensam frågeställning. Läs här >>

Affärsnätverket EEN erbjuder innovationscoaching. Här coachas du att stärka din förmåga att skapa nya innovationer som ger verkligt värde för befintliga och nya kunder. Tillsammans ser vi till att ditt företag klarar av att generera, utveckla och lansera nya tjänster, processer, produkter, samt affärs- och organisationsmodeller för att möta framtidens utmaningar. Läs här >>
Här kan du läsa exempel på hur det kan gå till >>

Vi ger dig en språngbräda ut i världen

Har du ett bra lokalt affärsnätverk, men saknar ett internationellt? Vi har företags- och myndighetskontakter världen över och hjälper dig gärna att ta första steget ut i världen. Vi hjälper dig som SME-företag med export och internationalisering genom ett flertal olika erbjudanden i form av; matchmaking mot hitresta delegationer genom Green Gothenburg, arrangemang av delegationsresor till städer/regioner och kluster som vi samverkar med för att möta beslutsfattare och potentiella kunder, investerare mfl.

Business Region Göteborg är värd för den västsvenska delen av affärsnätverket EEN, Enterprise Europe Network som finns i fler än 60 länder över hela världen, och har både bred och djup kunskap och kontakter inom de flesta branscher. Genom EEN kan vi matcha dig med kvalificerade affärskontakter och samarbetspartners inom EU, och vi kan också ge råd kring din internationalisering. Läs om Enterprise Europe Network >> 

Som aktör initierar och deltar vi i transnationella samarbetennätverk och mötesplatser där vi skapar internationella affärsmöjligheter och kundkontakter för dig som företagare i regionen. Läs mer om våra aktuella samarbetsprojekt här >>

Vi finns också på plats i Bryssel på Göteborgs Stads Brysselkontor för att öka din och vår möjlighet att påverka den europeiska marknaden. Vi kan guida dig till rätt kontakter och aktörer i Bryssel. Läs här >> eller kontakta vår kollega Ulrike Firniss.
Här kan du läsa exempel på hur det kan går till >>

Vi guidar dig till finansiering och kapital

Har du en bra idé och vet att den skulle kunna bli lönsam, men behöver finansiering? Vi har ett nära samarbete med flera aktörer som erbjuder olika typer av finansieringsstöd. Vi kan guida dig som funderar på att söka ekonomisk hjälp från EU, eller vill veta hur du gör en EU-ansökan. Via det europeiska affärsnätverket Enterprise Europe Network kan vi kostnadsfritt hjälpa dig med information och råd i frågor kring EU-finansiering. Läs om Enterprise Europe Network >> 

Vi hjälper företag att attrahera investeringar och exportera sina hållbara produkter, teknik och tjänster genom att sätta företag i kontakt med delegationer som besöker vår region. Dessa kan vara investerare, potentiella kunder eller beslutsfattare i städer eller på statliga nivåer. Vi samlar detta erbjudande i vår verksamhet Green Gothenburg. Läs om Green Gothenburg >>
Här kan du hitta fler möjligheter till finansiering >>
Här kan du läsa exempel på hur det kan gå till  >>  

Vi hjälper dig att öppna dörrar till forskningen

Du utvecklar produkter och tjänster i ditt företag och har kanske ingen egen forsknings- och utvecklingsavdelning. Men forskningsvärlden är närmare än du tror. Vi hjälper dig att skapa de kontakter du behöver. Vi driver också strategiska samverkansinitiativ och mötesplatser där du som företagare kan möta forskning, akademi och institut. Ett exempel på detta är Göteborgsregionens Testbäddar >>

Tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers och RISE driver vi Testbädd Göteborg - en långsiktig satsning för att utveckla testbäddsmiljöer i regionen, så att du som företagare snabbare ska kunna utveckla, testa och marknadsintroducera dina produkter eller tjänster. Läs mer om Testbädd Göteborg >>
Här kan du läsa exempel på hur det kan går till >>

Vi hjälper din bransch att få rätt kompetens

Du vet vilken kompetens som behövs i ditt företag och i din bransch. Berätta för oss vad du ser för framtida behov så ser vi till att utbildningsaktörer får input om vilka utbildningar som behövs. Vi hjälper till att synliggöra och överbrygga kompetensglapp som hindrar ditt företags eller klusters utveckling. 
Här kan du läsa exempel på hur det går till >>

Vill du veta mer om regionens starka kluster?
Ta del av våra klusterkartläggningar här >> 

Så - om du vill utforska ditt företags utvecklingspotential eller kanske har en idé som du inte vet hur du ska ta den vidare - hör av dig till oss så hjälper vi dig med att lägga pusslet och ta dig vidare. Vi kan regionens näringsliv och våra aktiviteter och nätverk formas efter de behov som regionens företag har. 
Välkommen!

Klustermodellen - så jobbar vi

Tip a friend