Insats 1 Infrastruktur och tillgänglighet

Fortsätta utveckla Göteborg som Skandinaviens logistiknav, med Göteborgs Hamn och Göteborg Landvetter Flygplats som centrala hubbar.
Färgbox

Aktivitet 1 
Marknadsföra Göteborg som logistikstad genom Logistics Hub Scandinavia.

Kontaktperson 
Vice President Sales Marketing, GH. Kontakta honom med dina tankar och idéer

Deltar i arbetet  
Swedavia och Business Region Göteborg  

Vårt förväntade utfall
Delta i 4 mässor varav två internationella. Arrangera 4 seminarier.

Färgbox

Aktivitet 2 
Definiera vilket/vilka styrande dokument för godstransporter i staden som behöver tas fram för att Göteborg ska fortsätta utvecklas som Skandinaviens logistiknav.

Kontaktperson 
Enhetschef Mobilitet, Trafikkontoret. Kontakta honom med dina tankar och idéer

Deltar i arbetet  
Göteborgs Hamn, Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Stadsledningskontoret och Business Region Göteborg  

Vårt förväntade utfall
Beställning från beslutsfattande instanser.

Färgbox

Aktivitet 3 
Ta fram styrande dokument för godstransporter i staden.

Kontaktperson 
Enhetschef Mobilitet, Trafikkontoret. Kontakta honom med dina tankar och idéer

Deltar i arbetet  
Göteborgs Hamn, Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Stadsledningskontoret och Business Region Göteborg  

Vårt förväntade utfall
Styrande dokument antagna i berörda nämnder/styrelser.

 

Tip a friend