Insats 3 Infrastruktur och tillgänglighet

Tillvarata Göteborgs unika kompetens inom hållbara transportsystem och mobilitetslösningar och låta det prägla stadens omvandling.
Färgbox

Aktivitet 1 
Nyttja jubileumsprojektet "Smart Trafik" som kommunikationssatsning avseende stadens pågående utvecklingsprojekt inom hållbara transportsystem och mobilitetslösningar. Fokus på att synliggöra nyttan för näringslivet.

Kontaktperson 
Kommunikationsstrateg Trafikkontoret. Kontakta henne med dina tankar och idéer 

Deltar i arbetet  
Parkeringsbolaget, Göteborgs Hamn, Göteborg Energi, Stadsbyggnadskontoret och Business Region Göteborg.

Vårt förväntade utfall
Ökad kunskap om stadens aktiviteter som pågår och som leder till ökad interaktion. Mäta kännedom om Stadsutvecklingswebben.

Färgbox

Aktivitet 2 
Använda testbädden ElectriCity för utveckling och demonstration av elektrifierade tunga fordon och maskiner.

Kontaktperson 
Avdelnings-chef Utveckling och Internationellt, Trafikkontoret. Kontakta henne med dina tankar och idéer 

Deltar i arbetet
Göteborgs Hamn, Göteborg Energi, Stadsbyggnadskontoret och Business Region Göteborg. 

Vårt förväntade utfall
Minst ett (1) demoprojekt för anläggningsmaskiner och minst ett (1) demoprojekt för tung nyttotrafik.

Färgbox

Aktivitet 3 
Staden tar en aktiv roll i projektet CMB Chalmers (Center for Management of the Built environment) vad gäller att utveckla effektiv bygglogistik under byggtiden.

Kontaktperson 
Projektledare Älvstranden. Kontakta henne med dina tankar och idéer 

Deltar i arbetet
Göteborgs Hamn, Göteborg Energi, Fastighetskontoret och Trafikkontoret. 

Vårt förväntade utfall
Etablerad samordnad medverkan i CMB utvecklingsprojekt "Byggandets logistik".

 

Tip a friend