Insats 3 Kompetensförsörjning

Aktivt stödja utvecklingen av akademin i staden.
Kompetensutveckling
Färgbox

Aktivitet 1 
Utveckla Studentforums påverkansmöjligheter som arena för dialog mellan staden och akademin. 

Kontaktperson 
Helena Österlind, demokratistrateg på Stadsledningskontoret. Kontakta henne med dina tankar och idéer helena.osterlind@stadshuset.goteborg.se

Deltar i arbetet
Göteborgs Universitet, Chalmers och studentkårerna  

Vårt förväntade utfall
Antal politiska initiativ med utgångspunkt från dialogerna. 

Färgbox

Aktivitet 2 
Vidareutveckla samarbetet med akademin utifrån i de regionala branschvisa kompetensråden. 

Kontaktperson 
Johanna Redelius, enhetschef på Göteborgsregionen. Kontakta henne med dina tankar och idéer johanna.redelius@goteborgsregionen.se 

Deltar i arbetet
Business Region Göteborg, Göteborgs Universitet, Chalmers 

Vårt förväntade utfall 
GU och CTH ska vara representerade i relevanta kompetensråd. 

Färgbox

Aktivitet 3 
Etablera ett hållbart samarbete som stimulerar kunskapsöverföring mellan staden och akademin och som bidrar till näringslivets utveckling. 

Kontaktperson 
Lars Ekberg, planeringsledare på Stadsledningskontoret,. Kontakta honom med dina tankar och idéer lars.ekberg@stadshuset.goteborg.se 

Deltar i arbetet
Göteborgs Universitet, Chalmers och stadshus 

Vårt förväntade utfall
Samverkansavtal mellan stad och GU/CTH 2021. 

Färgbox

Aktivitet 4 
Etablera kunskapsöverföring mellan akademin och staden för att utveckla ledning och styrning med utgångspunkt ifrån besöksnärings-, innovations- och näringslivsstrategiskt program. 

Kontaktperson 
Lars Ekberg, planeringsledare på Stadsledningskontoret,. Kontakta honom med dina tankar och idéer lars.ekberg@stadshuset.goteborg.se 

Deltar i arbetet
Stadshus, Business Region Göteborg, Göteborgs Universitet, Chalmers och Göteborg & Co 

Vårt förväntade utfall
Förslag framtaget Q4 2020. 

 

Tip a friend