Konjunkturrapport #3 2020

Konjunkturrapport #3 2020

Göteborgsregionens näringsliv upplever en kraftig förbättring, men läget är fortsatt lågkonjunktur. Våra indikatorer visar på att den regionala ekonomin fortsatt befinner sig i en tuff sits.
Ladda ned