Söker du finansiering?

Söker du EU-finansiering eller annat ekonomiskt stöd? Vi lotsar dig till rätt finansieringshjälp - hör gärna av dig!
Söker du EU-finansiering eller annat ekonomiskt stöd? Vi lotsar till rätt finansieringshjälp.

Business Region Göteborg ger dig rådgivning angående EU-finansiering och regler. Vi initierar möten där företag får möjlighet att pitcha för relevanta finansiärer. Vi har ett nära samarbete med flera andra organisationer som erbjuder olika typer av finansieringsstöd. Kanske har du en bra idé och vet att den skulle kunna bli lönsam, men behöver finansiering? Kontakta oss så kan vi lotsa dig till rätt aktör.

EU-finansiering & rådgivning

Funderar du på vilken typ av ekonomisk hjälp det finns att få via EU-stöd och EU-program eller hur man gör en EU-ansökan kan du kontakta oss. Via det europeiska affärsnätverket Enterprise Europe Network kan vi kostnadsfritt hjälpa dig med information och råd i frågor kring EU-finansiering. Nedan listas ett par aktuella exempel från EU-kommissionen och vi hjälper dig gärna med råd kring dessa och andra typer av finansiering - kontakta gärna oss på Enterprise Europe Network >>

Färgbox

Exempel på insatser och stöd med extra fokus kring Corona-pandemin

Connect Väst erbjuder konkreta åtgärdspaketet "Parera och navigera" för att företagen skall kunna fortsätta vara proaktiva och driva sin verksamhet framåt, även när omständigheterna förändras.

Connect Väst kompetenspool För dig som kan ställa din kompetens till förfogande och kan tänka dig rycka in och bidra med feedback till bolag som försöker hålla sig på rätt köl.

Utlysning från Vinnova: Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin (sista ansökan 17 april)

Almi Brygglån är ett lån riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning.

Exempel på insamling av idéer och lösningar för åtgärder
Hackthecrisis.se är ett hackaton med fokus på insatser för folkhälsan, ekonomin och samhället. (3-6 april)

Action against corona stödjer start-up, projekt och initiativ som har lösningar för att förbättra situationen i samband med Coronaviusets spridning. Genom att ge bidrag eller investeringar, eller koppla samman dig med rätt partner och öka din lösnings möjlighet och samtidigt mildra krisen.

Entreprenörskapsforum har en utlysning på tema kring vilka åtgärder och reformer som behövs för att främja den svenska ekonomins återhämtning efter pandemin.

Andra möjligheter till finansiering av internationella affärer

• Exportkreditnämnden, EKN, erbjuder krediter och garantier vid utlandsaffärer.
• AB Svensk Exportkredit tillhandahåller medel- och långfristiga exportkrediter.
• Almi erbjuder exportlån till företag som vill nå en internationell marknad.
• Swedfund erbjuder statligt finansiellt stöd och investeringar på tillväxtmarknader och i utvecklingsländer.
• Tillväxtverket erbjuder affärsutvecklingscheckar för tjänster inom internationalisering som företag kan söka.
• Nopef kan erbjuda dig, som funderar på att etablera dig i ett land utanför EU och EFTA, delfinansiering av förstudier. Nopef beviljar villkorslån som kan omvandlas till ett bidrag då förstudien är avslutad.


Ytterligare finansieringsmöjligheter och olika typer av finansieringsstöd

  • verksamt.se samlar länkar till olika finansieringsmöjligheter vid behov av kapital, till exempel vid utveckling av företag, affärsidéer eller innovationer.
  • Västra Götalandsregionen har samlat olika typer av finansieringsstöd.
     

Lån & Riskkapital

Finansiering av forsknings-  utvecklings-, och innovationsprojekt

  • Vinnova har ett stort antal utlysningar för projekt inom flera områden och branscher.
  • Energimyndigheten har ett stort antal utlysningar och stöd för projekt kopplade till energiområdet.

 

Dessutom...

Minska ditt företags energikostnader
Vill du minska ditt företags löpande energikostnader? Vill du öka din konkurrenskraft, göra en insats för miljön och kanske förbättra ditt inomhusklimat? Gör då som flera hundra andra företag, ansök om stöd för energikartläggning. Med stödet kan du få upp till 50.000 kronor för att göra en energikartläggning och få koll på energianvändningen i ditt företag. En energikartläggning kan ge dig den kunskap du behöver för att utföra energisparande åtgärder, en investering som i snitt återbetalar sig själv inom tre år. Läs mer på www.hallbarutvecklingvast.se

Tip a friend